Afscheidsboek Prof. Roel de Lange

Published on 6 October 2020 at 11:54

Voorwoord 

 

"Na een indrukwekkende academische loopbaan is Professor Roel de Lange op 31 mei 2020 met emeritaat
gegaan. De Erasmus School of Law verliest met jouw vertrek een geweldige collega. Gelukkig blijf je als emeritus-hoogleraar Staatsrecht en vergelijkend staatsrecht betrokken bij het vakgebied. Is het toeval dat je met emeritaat gaat in het tweehonderdvijftigste geboortejaar van Ludwig van Beethoven, één van de componisten die jij bewondert? Beethoven werd geroemd om zijn virtuositeit en zijn veelzijdigheid.

De analogie lijkt helder. Haarlemmer van geboorte, studeerde je rechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Je promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam in 1991 bij hoogleraar Willem Witteveen. Je werkte aan de Rijksuniversiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht, voor je op 1 april 1997 werd benoemd tot hoogleraar Staatsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Per 1 augustus 2014 bekleedde je de leerstoel ‘Staatsrecht en vergelijkend staatsrecht’.


Je manier van werken, de thematiek die je koos en de artikelen die je schreef: uit alles bleek je enorme betrokkenheid bij het staatsrecht, bij de maatschappij, bij de bescherming van kwetsbare mensen. Je was ‘krities’ in de jaren 70 en 80. Schreef artikelen als ‘Krisis in de verzorgingsstaat of in de staatsrechtsbeoefening?’ en ‘Kent iemand nog eene gehoorzame vrouw? Sam. van Houten en het begin van de strijd om het vrouwenkiesrecht’. Je volgde je hart en durfde je uit te spreken. Misschien wel indachtig de uitspraak van Beethoven: ‘Eine falsche Note zu spielen ist unwichtig.  Aber ohne Leidenschaft zu spielen ist unverzeihlich.’

Jouw academische leven weerspiegelt zich in de vele mooie bijdragen in dit liber amicorum, geclassificeerd naar de clusters Algemeen constitutioneel-rechtelijke vraagstukken, Grondrechten en Vergelijkend staatsrecht. Door de decennia heen bleef jij sociaal en kritisch, inmiddels weer met -sch. Je ambieerde nooit een politieke functie, maar leverde als academicus een essentiële bijdrage aan het debat over issues als uitingsvrijheid, een gelijke behandeling van vrouwen en minderheden, bescherming van privacy en het recht op een eerlijk proces. Aan de hand van onder meer deze thema’s componeerde jij een carrière in majeur.""


«   »

Add comment

Comments

There are no comments yet.