Corruptiebestrijding in ontwikkelingslanden; Jean Rwasibo

Published on 14 November 2020 at 11:45

Corruptiebestrijding in ontwikkelingslanden

Een vergelijkende studie tussen twee landen: Kenia en Kameroen

Jean Damascène Rwasibo

 

In dit boek staat corruptiebestrijding in ontwikkelingslanden centraal, met de focus op twee Afrikaanse landen: Kenia en Kameroen. Het onderzoek richt zich op de verklaring, omvang en oorzaken van corruptie en op de vraag hoe corruptie in beide landen tot dusver wordt bestreden. Om een dieper inzicht te krijgen in corruptie en corruptiebestrijding in Kenia en Kameroen zijn naast governanceaspecten ook maatschappelijke en contextuele aspecten geanalyseerd.

Tevens zijn diverse actoren die in Kenia en Kameroen betrokken zijn bij de strijd tegen corruptie aan de hand van het ‘National Integrity System’ (NIS)-raamwerk, getoetst en vergeleken. De vergelijking van het NIS in beide landen biedt een kader voor het analyseren van de doeltreffendheid van de betrokken actoren die het voorkomen en bestrijden van corruptie als taak hebben.

Bij de bestudering van de overeenkomsten en verschillen is nagegaan op welke wijze beide landen de strijd tegen corruptie hebben aangepakt. De uitkomsten van deze analyse kunnen een zinvolle bijdrage leveren aan de kennis en aanpak van corruptiebestrijding in andere (Afrikaanse) ontwikkelingslanden. Naast economische en governancefactoren spelen ook andere factoren zoals demografie (bevolkingsgroei), analfabetisme en tribalisme een rol bij corruptiepraktijken.

Deze knelpunten dienen ook voor donoren een aandachtspunt te zijn. Het onderkennen van de relevantie van deze factoren draagt bij aan een meer doeltreffende corruptiebestrijding in Kenia en Kameroen, maar ook in andere landen met een vergelijkbare problematiek.

Jean promoveerde op 13 november 2020 aan de Open Universiteit in Heerlen.

 

 

 


«   »

Add comment

Comments

There are no comments yet.