ART AND CULTURE

Art and culture law is the body of law, including domestic and foreign law, and multilateral treaties and conventions, that regulates and is applied to artists, fine art and cultural property. Art can expose society's faults and freedoms and often artistic expression can conflict with cultural and political ideals. Yet equally, art can also make sense of law - advancing dialogues on social injustice.

Publications:

Tetiana Mykhalchuk
ISBN: 9789462404939

2019

The author examines how, in the context of (post-)international crises or situations, and what is the role of unintentional mediators in the processes of reconciliation through the power of shared motifs, images and symbols, as well as literary and cultural co-operational networks and continued textual discourses. In this context the research focuses also on the question of whether and to what extent the history of the transcultural reception of literature (with an example of expressionism, as European transcultural movement) is part of Eastern and Western Europe’s history of cross-cultural interweaving. The interweaving of literary discourses refers to the processes of reception in which artists and writers from different cultures meet through poetry, prose, drama, and film, continuously producing a variety of shared motifs, thereby profoundly questioning various predetermined concepts
of cultural identity differences. Through analysis of European literary texts, the elements of interweaving are inextricably linked to the questions of the essential role of literature in the process of reconciliation, which in turn is connected to other forms of intentional mediation such as the economic power or political strategies of exchange and cultural translation.

Geloofwaardigheid, legitimiteit en dialoog
Carinne Elion-Valter
Pages: 298 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 06-2017
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462403918

Product Description

 

Dit is een proefschrift over overtuigingskunst, recht en democratie. Het recht is een cultuur van overtuigen. Van advocaten richting rechter, eigen partijen en de media. Van de rechter richting partijen, advocaten, de hogere colleges, het publiek en de media. Ook bestuurders, ambtenaren, wethouders en ministers claimen geloofwaardigheid. Dit proefschrift belicht het begrip geloofwaardigheid vanuit de optiek van de burger. Welke taal moet hij willen verstaan? Wat zijn de factoren voor geloofwaardigheid en legitimiteit van het recht?

 

In deze tijd van participatie en democratische initiatieven als de G1000 herbezinnen we ons op het vertrouwen in de juridische en rechtsstatelijke waarborgen en instituties. Dan komt het er extra op aan dat we nadenken over geloofwaardigheid en legitimiteit. Wat is het verschil tussen Trump en Obama?

 

Het boek is de neerslag van een dialoog tussen literatuur en recht over deze vraag. Literaire teksten belichten de achtergronden van het recht. Het boek behandelt het thema van geloofwaardigheid aan de hand van de Bijbelpassage over ongelovige Thomas en zes latere teksten. Thomas was de apostel die pas geloofde in de opstanding van Jezus, nadat hij de kruiswonden had gezien. Ieder tijdperk leest echter zijn eigen boodschap in dit verhaal. Dit proefschrift bespreekt de avonturen van Thomas aan de hand van zes teksten uit de literatuurgeschiedenis. Aan de orde komen teksten van een 17e eeuwse jansenist Arnauld, van de 19e eeuwse Victor Hugo en van de 20e eeuwse Jean Cocteau, Maurice Blanchot, Julien Gracq en Michel Tournier. Thomas’ thematiek verandert van geloof naar rede, naar recht, naar waarheid, werkelijkheid, geschiedenis en liefde. Dit proefschrift toont de vitaliteit van een traditie.

 

Dit proefschrift geeft grotendeels onbekende teksten van bekende Franse auteurs een nieuw leven. Het wijst op de rol van erkenning voor geloofwaardigheid en legitimiteit, gaat in op verwante begrippen van wederkerigheid, oordeelsvermogen en reflexiviteit. De essays over de verschillende teksten verbinden geloofwaardigheid met thema’s als rationaliteit, gelijkwaardigheid, authenticiteit, nostalgie, mythe en identiteit. Het toont dat ook teksten zonder duidelijk juridisch thema relevantie hebben voor het denken over recht, bestuur en politiek.

 

The case of the illicit art and antiquities trade
A.J.G. Tijhuis

ISBN 13: 978-90-5850-195-0

How does transnational crime interact with legal companies and governments?
Are legal actors primarily victimized by transnational criminals
or are the two connected by collaborative relationships? And how are these crimes transformed into legitimate activities?
This book seeks to answer these and related questions. The research presented is based on a thorough study of the literature on transnational crime as well as an empirical study of the illicit art and antiquities trade.
Transnational crime in this study includes, besides the illicit art and
antiquities trade, for example drug trafficking, cigarette smuggling, the trade in ‘blood diamonds’, human trafficking and international terrorism. The study of the illicit art and antiquities trade is based on data that were gathered in the Netherlands, France, Italy and the United Kingdom. The data sources included official files as well as interviews with archaeologists, museum curators, art dealers and other persons in and around the art and antiquities trade.
Edgar Tijhuis (1976) studied Law, Political Science and American Studies at the University of Amsterdam. He currently works as a lawyer at Pontius Lawyers in Amsterdam. The present research was conducted at the Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement in Leiden.

Cees van Raak

Cees van Raak (Tilburg, 1954)is publicist en dichter.

Hij weet ontzettend veel over het Tilburgse culturele erfgoed en heeft hier al uitgebreid over gepubliceerd. Hij heeft ondermeer diverse boeken geschreven over de geschiedenis van Tilburg, zoals ‘In den Schijff. Begraafplaats Binnenstad Tilburg’ (2002), ‘Stadslezen. Teksten op straat in Tilburg’ (2006) en ‘Cultureel Lexicon Tilburg 1945-2008’ (2008).

Hij was stadsdichter van Tilburg (2009-2011).

Click hier voor meer info over zijn publicaties

J. Piscator (pseudoniem van J.A. Visser)

Laveren tussen het zeemonster Scylla en de draaikolk Charybdis is een vaardigheid die de zeelieden in de Griekse oudheid moesten beheersen, wilden zij niet met man en muis vergaan. Het is ook een metafoor voor probleemoplossing, waarbij men niet het ene probleem inruilt voor het andere.

Mr. J. Piscator schotelt de lezer een bonte verscheidenheid aan verhalen voor, ontleend aan zijn vijfentwintigjarige loopbaan in de advocatuur, waarin hij tracht te schipperen tussen het monster en de draaikolk. Geen droge juridische kost, maar vlot geschreven verhalen waarin de nadruk ligt op bijzondere mensen en situaties. Of het nu gaat over de pathologische leugenaarster Michaela uit Nigeria, de bijklussende politiecommissaris van Sao Paolo, of de op Julio Iglesias lijkende industrieel uit Mexico, steeds weer ontwikkelen de verhalen zich langs een boeiende plot waarin de schrijver eerder een bij- dan een hoofdrol speelt.

Joachim Piscator is het pseudoniem van de advocaat mr. J.A. Visser, oprichter en senior partner bij Visser & Silfhout Advocaten te Dordrecht. Zijn praktijk beweegt zich op het snijvlak tussen ondernemings- en omgevingsrecht.

Marjoleine Zieck

Dit rijk geïllustreerde kinderboek biedt het verhaal van een jongetje dat hangende onder een ballon zijn wereldje leert ontdekken. Een leuk voorlees- en kijkboek.

Gerard Strijards

Aan de keukentafel

In 2012 vierde Oisterwijk 800 jaar stadsrechten. In het boek "Aan de keukentafel" werden 80 mensen – woonachtig in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom – geportretteerd in beeld en tekst.  

80 Verhalen, opgetekend aan hun eigen keukentafel. 80 Foto's, genomen aan diezelfde keukentafel.

Tezamen vertegenwoordigen deze 80 mensen alle inwoners van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom en geven daarmee een portret van onze samenleving anno nu. Een samenleving met veel gemeenschapszin, ondernemerschap, vakmanschap en inspirerende mensen.

Een boek vol herkenning. "Aan de keukentafel" werd op zaterdag 7 april 2012 gepresenteerd in Oisterwijk.
Het is een luxe hardcover uitgave van circa 180 pagina's waar we niet alleen nu met plezier in bladeren en lezen, maar ook nog over twintig jaar en dan terugkijken op het Oisterwijk van vroeger.

De foto's en de verhalen zijn heel bijzonder en geven een mooi beeld van de samenleving.

Click hier voor meer informatie