Home » CHILDREN AND LAW

CRIMINAL LAW

Children’s Rights in a Digital Environment and European Union Law
J. Auer
ISBN (softcover) : 9789462403154

The Rights of Minor EU Member State Nationals Wishing to Enjoy Family Life with a Non-EU Parent in their Country of Nationality
A Study in the Light of the UN Convention on the Rights of the Child
Ellen Nissen
ISBN (softcover) : 9789058509536

Sturen zonder Schuren
De rollen van cliënt, hulpverlener en overheid in de jeugdhulp
B. Bröcking
ISBN (softcover) : 9789462403109

Verplichte (na)zorg voor kwetsbare jongvolwassenen?
Onderzoek naar de juridische mogelijkheden voor (verplichte) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen na kinderbescherming
M.R. Bruning, T. Liefaard, M.M.C. Limbeek & B.T.M. Bahlmann
ISBN (softcover) : 9789462403512

Dimensions of Personality (Pathology) in Incarcerated Boys
studie naar de samenhang tussen dimensies van persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie en variabelen gerelateerd aan delinquent gedrag
Ellemieke Nederlof
ISBN (softcover) : 9789058504159

Combi-zitting: meer recht doen aan jeugdigen
Een onderzoek naar de pilot gecombineerde zittingen binnen de jeugdrechtspraak in Arnhem
Reyer Baas en Miek Laemers
ISBN (softcover) : 9789058504173

Digitale ontucht met minderjarigen
W. van Weert
ISBN (softcover) : 9789058503411