De functionele waarde van het lokale enquêterecht

Een onderzoek naar de bijdrage van dit instrument aan de controlerende rol van de gemeenteraad

Ilse de Haan

ISBN: 9789462406384

 

Sinds de dualisering van het gemeentebestuur in 2002 heeft de gemeenteraad de beschikking over het lokale enquêterecht. Dit controle-instrument geeft de gemeenteraad vergaande bevoegdheden, zoals de mogelijkheid getuigen onder ede te horen. Die bevoegdheden moeten de gemeenteraad verzekeren van het verkrijgen van alle feitelijke informatie over het door het college en de burgemeester gevoerde bestuur en zou de gemeenteraad in staat moeten stellen het college en de burgemeester te controleren. De
zwaarte van het controle-instrument en de invloed daarvan op de persoonlijke levenssfeer van getuigen vergt proportioneel gebruik, waarbij het lokale enquêterecht alleen wordt ingezet wanneer de informatie niet op een andere manier kan worden verkregen.
Dit proefschrift gaat over de vraag in hoeverre het lokale enquêterecht bijdraagt aan de controlerende rol van de gemeenteraad. Voor het antwoord op deze vraag is de regelgeving van het lokale enquêterecht vergeleken met de verwachtingen die de wetgever van het controle-instrument heeft en met de regulering van het parlementaire enquêterecht. Vervolgens zijn alle raadsdebatten waarin werd overwogen een lokale enquête te houden en alle gehouden lokale enquêtes onderzocht. Ten slotte is door middel van een casestudy van drie lokale enquêtes in detail nagegaan hoe het controle-instrument in de praktijk wordt gebruikt.

Samenvatting en inhoudsopgave:

Bestel hier:

Er is ook een Open Access versie die u hier kan downloaden:

De Functionele Waarde Van Het Lokale Enqueterecht
PDF – 2,2 MB 282 downloads

25 maart was haar promotie op de RUG:

GEFELICITEERD!!