EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Effectiveness of the Execution of Judgments of the European Court of Human Rights in Finland

Januari 2019
660 pages
Auteur: Satu Heikkila
ISBN: 9789462409590

This study focuses on the execution of the judgments of the European Court of Human Rights in Finland and especially on its effectiveness. The Court has so far delivered 138 judgments against Finland in which one or more violations of the Convention articles were found. The aim of this research is to study how these judgments have been executed by the Finnish authorities. Since the starting point for the execution of judgments is the Court’s judgment, the study examines first the nature of the Court’s judgments, their finality and binding force, and studies what kind of obligations flow from a final judgment of the Court under Articles 46 and 41 of the Convention. Then the execution procedure and its effectiveness before the Council of Europe organs as well as the domestic authorities are examined. The next two chapters of the research examine in detail all the individual and general measures taken in the Finnish cases and their effectiveness.

Waarom zijn het EVRM en de jurisprudentie van het Europese Hof nog onverkort van belang?
Egbert Myjer
Pages: 30 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 05-2013
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058509956

Product Description

 

De kerkklokken van pastoor Schilder, de onmenselijke behandeling van het verkrachte Poolse meisje, de ontvoering van El Masri, de detentie van de Oekraiense ex-premier Tymoshenko en zelfs De Telegraaf.

Al die recente Straatsburgse uitspraken laten zien hoe het EVRM en de daarover door het Europese Hof gewezen jurisprudentie nog onverkort van belang zijn. Maar ook: dat het Hof zich bewust is hoe ver het mag gaan en waar dat nodig is wel degelijk alle ruimte laat aan de  beleidsmarge van de lidstaten.

Dit werk werd voorgedragen tijdens de 11e Van der Grintenlezing  aan de Radboud Universiteit Nijmegen op 15 mei 2013

 

Amici Curiae

€30.00

Amici Curiae

€30.00

32 adviezen aan het Europese hof voor de rechten van de mens
Ashley Terlouw, Janneke Gerards
Pages: 319 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 03-2012
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058508133

Product Description

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens staat onder druk. Die druk heeft deels te maken met de werklast en deels met de toegenomen kritiek op het functioneren van het Hof. De kritiek is uitgesproken en intens, ook in Nederland. Het afgelopen jaar is er stevig gedebatteerd, in de media, in de politiek en in de wetenschap over de positie van het EHRM. Die discussies zijn echter lang niet altijd constructief gebleken. Het is tijd voor een meer opbouwende benadering en er is behoefte aan slimme, verrassende en onverwachte ideeën en alternatieve oplossingen voor het EHRM. In dit boek vindt u korte essays van diverse Nederlandse (rechts) wetenschappers − vrienden van het EHRM (amici curiae) −, bedoeld om politici, journalisten, ambtenaren, wetenschappers en rechters te prikkelen en te inspireren. Steeds vertrekkend vanuit de grote waarde van het EHRM voor Europa en voor Nederland, bevatten ze originele, praktische en bruikbare ideeën gericht op vermindering van de werklast, op aanpassing van methoden of op het vergroten van het gezag.

 

Opschorting en beperking van mensenrechtenbescherming tijdens noodtoestanden en andere situaties die de staatsveiligheid bedreigen
J.P. Loof
Pages: 805 pages
Shipping Weight: 1000 gram
Published: 07-2005
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058501479

Product Description

 

Hoe moeten en kunnen mensenrechten en staatsveiligheid met elkaar worden verenigd?

In deze studie wordt aan de hand van een uitvoerige analyse van verdragsbepalingen, andere internationaal-rechtelijke normen en jurisprudentie (Europees Hof voor de Rechten van de Mens/VN-Mensenrechtencomité) bezien in hoeverre het internationale recht ruimte biedt voor het beperken van rechten en vrijheden van burgers in het kader van de bescherming van de staatsveiligheid. Daarbij wordt duidelijk dat het internationale recht een bepaalde ruimte biedt, maar dat die ruimte tegelijkertijd beperkt is.


In ernstige crisissituaties mag worden afgeweken van het ‘normale’ niveau van mensenrechtenbescherming, maar ook dan mogen bepaalde grenzen niet worden overschreden en bepaalde waarborgen voor burgers nimmer worden tenietgedaan. Juist op dit terrein zijn de afgelopen decennia nieuwe normen en juridische concepten tot ontwikkeling gekomen. Ook wordt duidelijk dat de internationale controle op de naleving van mensenrechtennormen in crisissituaties – zowel wat betreft de organisatie als wat betreft de gehanteerde toetsingsintensiteit – voor verbetering vatbaar is.

Dit is een boek in de Meijers-reeks (nr. 96).

 

A European Overview
Caterina Scalise
Pages: 132 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 10-2016
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789462403079

Product Description

The purpose of this scripture is to learn more on a particular kind of confinement in prison: the life imprisonment. This book discusses the issue of life imprisonment. Does it imply that inmates may remain in prison for the rest of their life? Often, the public opinion thinks that the worst criminals may be released after few years and may commit other crimes against the society. In some states an inmate can die in prison. Is this kind of punishment in line with the punishment purposes?

 

May this kind of punishment violate inmates’ human rights? These questions will be examined in light of law and jurisprudence, in order to discover if life sentence is efficient. Some academics had described the life imprisonment as a hidden and slow death penalty. The European Court of Human Rights has drafted clear boards. Regardless of supporting the concept or not, life imprisonment or not, a change in prison policies is required.

 

Seta Pavlovic
Pages: 150 pages
Shipping Weight: 510 gram
Published: 07-2013
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789058870698

Product Description

 

Article 3 of the European Convention on Human Rights prohibits torture, and "inhuman or degrading treatment or punishment". There are no exceptions or limitations on this right. This provision usually applies, apart from torture, to cases of severe police violence and poor conditions in detention. The European Court of Human Rights has further held that this provision prohibits the extradition of a person to a foreign state if they are likely to be subjected there to torture. This article has been interpreted as prohibiting a state from extraditing an individual to another state if they are likely to suffer the death penalty. In this publication an overview of the 2012 most relevant case-law related to Article 3 is presented.              

 

Diana Babuskova (ed.)
Pages: 150 pages
Shipping Weight: 510 gram
Published: 07-2013
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789058870704

Product Description

The European Court of Human Rights is a supra-national or international court established by the European Convention on Human Rights. It hears applications alleging that a contracting state has breached one or more of the human rights provisions concerning civil and political rights set out in the Convention and its protocols. An application can be lodged by an individual, a group of individuals or one or more of the other contracting states, and, besides judgements, the Court can also issue advisory opinions. The Convention was adopted within the context of the Council of Europe, and all of its 47 member states are contracting parties to the Convention. The Court is based in Strasbourg, France. In this book a brief history of the origins and development of the Court is being presented. The appendix contains the most basic documents of the Court and it is one of the first books containing the recently (May 2013) updated Rules of Court.

A cautionary tale
E. Myjer, P. Kempees
Pages: 48 pages
Shipping Weight: 210 gram
Published: 11-2010
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (hardcover) : 9789058505743

Product Description

 

"Once upon a time, not so very long ago (although it may seem ages ago to young people who have grown up with mobile telephones, pizza delivery services, music downloads and social networking web sites), there was an inhuman war. Of course, all wars are inhuman, but this one was really horrible, worse than anything anyone could remember."

Egbert Myjer and Peter Kempees` fairy tale was originally written as a contribution to a liber amicorum  for fellow judge Renate Jaeger. Myjer decided to address the backlog problem of the European Court of Human Rights from an unaccustomed perspective. He chose to write a thinly disguised allegorical story based on fact. Peter Kempees reworked the text, which was originally written in Dutch. Together they worked on what will from now on be known as `Jack and the Solemn Promise, a cautionary tale`.

Er was eens een Nederlandse rechter in Straatsburg die in deze feestmaand aan u een modern sprookje wil voorstellen. Het verhaal is oorspronkelijk geschreven als bijdrage voor een liber amicorum voor rechter Renate Jaeger van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Egbert Myjer en Peter Kempees geven met dit sprookje een kijkje in de Straatsburgse keuken en laten u op een verrassende wijze kennis maken met de hoofdrolspelers in dit Straatsburgse sprookje. Zoals we van Egbert Myjer gewend zijn passeren

enkele markante sprookjesfiguren de revue. Loopt dit boek ook af als een sprookje en leefden ze nog lang en gelukkig?

 Reviews of the book
Interview met Egbert Myjer in de Volkskrant, vrijdag 14 januari 2011
Review in: Archiv des Völkerrechts 49 (2011)