EUTHANASIA

Euthanasia is the practice of intentionally ending a life to relieve pain and suffering.

Different countries have different euthanasia laws. The British House of Lords select committee on medical ethics defines euthanasia as "a deliberate intervention undertaken with the express intention of ending a life, to relieve intractable suffering". In the Netherlands and Belgium, euthanasia is understood as "termination of life by a doctor at the request of a patient". The Dutch law, however, does not use the term 'euthanasia' but includes the concept under the broader definition of "assisted suicide and termination of life on request".

Euthanasia is categorized in different ways, which include voluntary, non-voluntary, or involuntary.

Voluntary euthanasia is legal in some countries.
Non-voluntary euthanasia (patient's consent unavailable) is illegal in all countries.
Involuntary euthanasia (without asking consent or against the patient's will) is also illegal in all countries and is usually considered murder.
As of 2006 euthanasia had become the most active area of research in bioethics. In some countries divisive public controversy occurs over the moral, ethical, and legal issues associated with euthanasia. Passive euthanasia (known as "pulling the plug") is legal under some circumstances in many countries. Active euthanasia, however, is legal or de facto legal in only a handful of countries (for example: Belgium, Canada and Switzerland), which limit it to specific circumstances and require the approval of counselors and doctors or other specialists. In some countries - such as Nigeria, Saudi Arabia and Pakistan - support for active euthanasia is almost non-existent.

Recent publication:

Aangeklaagd voor Euthanasie

Middelpunt van een juridisch steekspel

 

Auteur: MARINOU ARENDS

ISBN: 978-94-6240-636-0

Publicatie: November 2020

 

Aangeklaagd voor Euthanasie is het unieke verhaal van een bevlogen en moedige arts die een 74-jarige patiënte met vergevorderde Alzheimer euthanasie verleent en haar daarbij uit de gevangenis van haar dementie bevrijdt. Na deze euthanasie wordt zij als eerste arts in Nederland vervolgd voor moord. Een goed georganiseerde groep tegenstanders grijpt zijn kans om in de pers en in praatprogramma’s het handelen van deze arts in een kwaad daglicht te stellen.


Het boek geeft een inkijkje in het werk van de specialist ouderengeneeskunde op de afdeling dementie. Aan de hand van vele patiënten verhalen zien we hoe deze integere arts tot het inzicht komt dat euthanasie soms de enige mogelijkheid is om het lijden van een patiënt te beëindigen. We leven met haar mee in de periode waarin zij zich moet verantwoorden tegenover de toetsingscommissie voor euthanasie en de tuchtrechters - tegelijk staat zij ook nog terecht voor de strafrechter. Na een strijd van bijna vier jaar oordeelt de strafrechter dat de arts niets strafbaars gedaan heeft en ontslaat haar van alle rechtsvervolging. De Hoge Raad bevestigt dit oordeel en vernietigt ook de uitspraak van de tuchtrechter.

 


De auteur:

MARINOU ARENDS

Zij is specialist ouderengeneeskunde. Zij werkte tot haar pensioen in een verpleeghuis. Haar bijzondere interesse geldt bewoners met dementie. Daarnaast werkt zij als SCEN-arts: consulent voor euthanasie.

1978 artsexamen Leiden
1980-1981 huisartsenopleiding Leiden
1981-1985 waarnemend huisarts
1985-2005 homeopathische praktijk
2005-2006 arts in verpleeghuis
2006-2008 opleiding specialist ouderengeneeskunde
2008-2016 specialist ouderengeneeskunde
2012-heden SCEN-arts


De auteur is meerdere malen geïnterviewd op de televisie in kranten en tijdschriften:

Artikelen over deze euthanasiezaak in juridische/medische bladen:

 


Meer informatie:

www.KNMG.nl

Dit is de website van de „Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskust“. Via de volgende links vindt u het standpunt ten aanzien van euthanasie (2003) en de nadere uitleg (2012). Overigens is de KNMG is voornemens om haar standpunt op korte termijn te herzien:

In de volgende link gaat de KNMG in op de betekenis van de in dit boek beschreven strafrechtelijke vervolging voor de beroepsgroep van artsen in het algemeen:

 

www.rijksoverheid.nl

In deze website is een brochure uit 2015 te vinden: „Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek“. Het is tot stand gekomen in samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; en de artsenfederatie KNMG. In deze brochure worden aandachtspunten beschreven voor een arts met betrekking tot een schriftelijk euthanasieverzoek.

 

www.euthanasiecommissie.nl

Onder deze link vindt u het oordeel van de toetsingscommissie waarover dit boek gaat.

 

De volgende links verwijzen naar documenten betreffende de rechtszaken die in dit boek beschreven zijn:

Tuchtrechtszaak:

Strafrechtszaak:

Hoge Raad:


Wilt u wat meer lezen over euthanasie en uwzelf verdiepen in dit onderwerp click dan hier en u gaat naar de website over Euthanasie.

 

 


Esther Pans
Pages: 440 pages
Shipping Weight: 501 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502186

Product Description

 

Als een van de weinige landen ter wereld is in Nederland euthanasie wettelijk gereguleerd. Een cruciaal aspect van de in 2002 in werking getreden Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL) is, dat deze in belangrijke mate bestaat uit “open normen”. Voor die open normen is gekozen om alle omstandigheden van het geval te kunnen meewegen en om ruimte te laten voor toekomstige ontwikkelingen en inzichten. Maar wat moet worden verstaan onder “ondraaglijk lijden” of een “vrijwillig en weloverwogen verzoek”?

De flexibiliteit van de wet dwingt tot een interpretatieve houding: men moet de open normen interpreteren – in het licht van rechtspraak, wetgeving en de medische ethiek – om hun precieze inhoud in het concrete geval te kunnen vaststellen. De interpretatie vereist inzicht in de aan de open normen ten grondslag liggende uitgangspunten.

Dat inzicht beoogt dit boek te verschaffen: het onderzoekt en beschrijft de expliciete en impliciete normatieve keuzen die schuilgaan achter de WTL. Daarbij wordt geput uit de parlementaire geschiedenis van de WTL, de daaraan voorafgegane rechtspraak en nationale en internationale medisch-ethische literatuur. De normatieve keuzen worden niet louter in abstracto geanalyseerd. Veelvuldig wordt ingegaan op hun betekenis in specifieke situaties zoals: euthanasie bij dementie, coma, lijden aan het leven en lijden met een (uitsluitend) psychische oorzaak, de juridische status van de wilsverklaring, de rechtspositie van arts en patiënt, terminale sedatie, de meldingsbereidheid van artsen, informed consent, de functie van medische classificaties en de termen ontluistering en kwaliteit van leven.

Inhoud:

Inleiding, probleemstelling en methode
1. Rechtspraak
2. Parlementaire geschiedenis
3. Beschermwaardigheid van het leven
4. Barmhartigheid
5. Zelfbeschikking
6. Waardigheid Concluderende slotbeschouwing
Summary in English Bronnen
Bijlage: de Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

 


Marc Groenhuijsen, Floris van Laanen (eds)
Pages: 279 pages
Shipping Weight: 400 gram
Published: 01-2007
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789058502544

Product Description

From 16-22 July, 2006, the International Academy of Comparative Law held its XVIIth Congress in Utrecht, The Netherlands. Among the many interesting sessions, one was dedicated to the topic of euthanasia.

Euthanasia probably is one of the most natural issues to study in a comparative way. Unlike some of the other ‘classical’ crimes - such as murder, theft and arson – it is a centrepiece of controversy in quite a few countries. This is evidenced by the fact that in most countries there has been heated doctrinal debate on the admissibility of certain kinds and types of euthanasia. Furthermore, in many jurisdictions case law has provided guidance when statutory law was found to be too restrictive to suit the needs of extraordinary situations. A brief glimpse of academic writings and case law in various jurisdictions suffices to confirm that the stakes are high in this area. We are dealing with the right to life on the one hand and the right to die with dignity on the other. Maybe the individual human beings’ right to self-determination should even be included in the equation. It is quite a balancing act which is required from the lawmaker, from law enforcement officials and from the judiciary. Hence it is not surprising, that different jurisdictions have found different solutions to the problem at hand.

No less than 14 national reports were submitted for discussion during the Congress in Utrecht. Together with the general report they are published in this volume.

Contents
Preface Euthanasia and the criminal justice system
General report on the state of the art in 14 jurisdictions, Marc Groenhuijsen
Euthanasia in BELGIUM, Walter De Bondt & Thierry Vansweevelt
Euthanasia in CROATIA, Ksenija Turković
Euthanasia in FINLAND, Raimo Lahti
L’euthanasie en droit français (FRANCE), Christian Byk
Euthanasia in GERMANY, Torsten Verrel
Euthanasia in the domestic legal system of GREECE, Elisavet Symeonidou-Kastanidou
L’Euthanasie en IRAN, Iradj Goldouzian
Euthanasia in ISRAEL, Ruth Kannai & Lea Vizel
Euthanasia in ITALY, Francesco Viganò
Euthanasia in Japanese law (JAPAN), Katsunori Kai
Euthanasia in the broader framework of Dutch penal policies (THE NETHERLANDS), Marc Groenhuijsen & Floris van Laanen
Euthanasia in POLAND, Witold Kulesza
Euthanasia in the Spanish legal system (SPAIN), Nuria Pastor Muñoz
Causing Death for Compassionate Reasons in American Law (UNITED STATES OF AMERICA), Richard S. Kay