De Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht (opgericht januari 2004) heeft tot doel het wetenschappelijke debat over strafrecht en strafrechtspleging in Nederland en Vlaanderen te bevorderen, en de wetenschappelijke banden tussen beide nauwer aan te halen. Zij zal daarom tenminste een maal per jaar een bijeenkomst organiseren waarop aan de hand van pre-adviezen een thema aan de orde wordt gesteld vanuit zowel Belgisch als Nederlands perspectief. Daarnaast is zij voornemens kleinere bijeenkomsten te beleggen om belangwekkende proefschriften en andere publicaties te bespreken. De vereniging is een gezamenlijk initiatief van de vakgroepen strafrecht aan een aantal Nederlandse en Vlaamse universiteiten.

Ieder jaar produceren wij een bundel met een topic:

Offender release and supervision: The role of Courts and the use of discretion

Martine Herzog-Evans
Pages: 520 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 02-2015
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789462401976


Product Description

In some jurisdictions, early release is automatic at a certain point in time; in others, it is discretionarily decided by a court or an executive authority; others still have a mixed system and, increasingly, others opt for mandatory post-release supervision with the hope of better controlling dangerous offenders. In some cases, due process applies and the independence of decision-makers is viewed as being paramount; in others such principles are deemed inapplicable. Some legal systems consider that release – , and breach issues – are part of a penal continuum that starts with arrest; in others, they are perceived as
belonging to the executive and as being strictly distinct from penal issues.

This book endeavours to understand these differences and tries and assess whether one perspective is superior to another. It wonders which one is fairer and more efficient. It questions what efficiency means: freeing prison space, reducing reoffending, supporting rehabilitation, and/or being legitimate and fair? It wonders to what extent the answers to such questions are relative to culture, to penology choices (punitive, or not), and to the legal history and structure (e.g. written law or common law; adversarial versus non adversarial). It analyses whether due process should be taken into consideration. It also asks whether a legal system can afford due process in overcrowded and penniless times.

Thanks to the contribution of renown authors with various backgrounds, this book tries and answer these contentious issues, by drawing upon comparative and international law, empirical (outcome) literature, legitimacy of justice theory, therapeutic jurisprudence legal doctrine, and best practices (e.g. Danish collaborative reentry, drug courts or French reentry courts).

About the editor: Martine Herzog-Evans teaches law and criminology at Reims University, France. She also teaches at the Universities of Paris II and Bordeaux IV/Pau/National Prison Academy. Her majors are criminal law, sentences, probation, prisons and reentry. She is a member of the European Society of Criminology and works with three of its subgroups: Community Sentences and Measures; Sentencing; and Prisons. She is also a member of the Decision-Making group of the EU COST action “Offender Supervision in Europe”. She has consulted with the French National Assembly, the Senate, these assemblies’ law commissions, the French National Human Rights Commission, and the prison services, and worked as an expert for the Council of Europe.

Forensische Psychiatrie van dag tot dag
Persoonlijke snippers
T.I. Oei
Pages: 250 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 10-2015
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462402423

Product Description

Reactie van een gedragsdeskundige over Forensische Psychiatrie van dag tot dag. Het is een boek dat in het kort uit een bonte mengeling bestaat van reacties uit betrokken leeskring, noten en bronvermelding, naast de snippers in engere zin, waar de schrijver al in een eerdere publicatie zijn meesterschap heeft getoond. Het omvat een breed scala aan onderwerpen - bont gemengd - waaruit de persoonlijke interesse blijkt van de schrijver voor het gehele maatschappelijke en politieke gebeuren. Hoewel de psychoanalytische invalshoek van de auteur herkenbaar blijft, laat hij zich ook steeds meer filosofisch doordacht uit. Er is sprake van een duidelijk persoonlijke stijl. De gebruikte bronnen zijn veelzijdig. Behalve ontleend aan de actualiteit van verschillende kwaliteitskranten die Nederland rijk is, worden ook belevenissen, herinneringen, literatuur en (geliefde) filosofische werken van commentaar voorzien. De laatste zijn vaak treffend samengevat. Ondanks dit alles wordt zichtbaar trouw gebleven aan het originele stijlbegrip “snipper”.

2017
Terrorisme: Een analyse van het Belgische en Nederlandse materieel strafrecht
A. Fransen, J. Kerkhofs, P.A.M. Verrest
Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 6 oktober 2017 te Mechelen
ISBN 978-94-6240-435-9 hardcover / ISBN 978-94-6240-428-1 softcover

2016
Zoeken in computers naar Nederlands en Belgisch recht
Bert-Jaap Koops, Charlotte Conings, Frank Verbruggen
Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 7 oktober 2016 te Amsterdam
ISBN 978-94-6240-332-1

2015
Nader strafrechtelijk onderzoek vanuit verdedigingsperspectief
J. Boksem, D. De Wolf
Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 2 oktober 2015 te Antwerpen
ISBN 978-94-6240-259-1

2014
Het Openbaar Ministerie verandert
M.E. de Meijer, J.B.H.M. Simmelink, D. Van Daele
Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 3 oktober 2014 te Tilburg
ISBN 978-94-6240-161-7

2013
Bestraffing in Nederland en België
M.S. Groenhuijsen, T. Kooijmans en Y. Van Den Berge
Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 4 oktober 2013 te Hasselt
ISBN 978-90-5850-708-2

2012                                                                                                                                              
Gedragsverboden en vrijheidsbeperkingen
B.F. Keulen en Ph. Traest
Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 5 oktober 2012 te Rotterdam
ISBN 978-94-6240-036-8

 2011                                                                                                                                              
Gedragsverboden en vrijheidsbeperkingen
F.W. Bleichrodt en S. de Decker
Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 7 oktober 2011 te Antwerpen
ISBN 978-90-5850-708-2

2010                                                                                                                                              
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden in economische context
E. Sikkema en P. Waeterinckx
Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 1 oktober 2010 te Arnhem
ISBN 978-90-5850-564-4

2009                                                                                                                                              
De duur van het strafproces in België en Nederland
J.W. Fokkens, J. Meese, A. De Nauw en M. Otte
Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 2 oktober 2009 te Brussel
ISBN 978-90-5850-470-8

2008                                                                                                                                              
Witwassen in Nederland en België
F. Deruyck en G.C. Haverkate
Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 3 oktober 2008 te Den Haag
ISBN 978-5850-338-6

2007
Deskundigen en tegenspraak in het Belgische en Nederlandse strafrecht
F. Hutsebaut en J.M. Reijntjes
Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 12 oktober 2007 te Gent
ISBN 978-90-5850-308-4

2006
Verschoningsrecht in het strafrecht van België en Nederland
C. Brants, T. Spronken, P. Traest en J. Meese
Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 13 oktober 2006 te Utrecht
ISBN 10: 90-5850-214-7 ISBN 13: 978-90-5850-214-8 Samenvatting van de preadviezen

 

2005

Voordeelsontneming in België vanuit procedurele invalshoek/Het procesrechtelijke raamwerk van de ontnemingsmaatregel
mw.dr. Joëlle Rozie, Vrije Universiteit Brussel: mr. Matthias J. Borgers, Universiteit van Tilburg.  Samenvatting van de preadviezen

 

2004
Voorbereidingshandelingen in het strafrecht
Prof. dr. F. Verbruggen, Prof. dr. E. Prakken en Dr. D. Roef
Preadviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 8 oktober 2004 te Tilburg
ISBN: 90-5850-091-8