EDUCATION LAW AND POLICY

Education law and Policy is the legal discipline covering all issues pertaining to schools, from kindergarten through higher education. Historically, attorneys practicing education law have worked toward expanding access to a high-quality education for all children, as well as providing for greater access to higher education. But this practice area has expanded to include issues such as students' rights; teachers' rights; school safety; discrimination; conduct and discipline; special education; curriculum; and education options such as homeschooling and charter schools.

Together with "The European Association for Education Law and Policy" we already publish many years books and a Journal (International Journal on Education Law and Policy (IJELP)). The editors provided many interesting materials on all levels of education.

Below you will find the recent books that we published. 


E-books

You can find e-books on this website. Click here

EDUCATION LAW AND POLICY BOOKS

On this website you can find all the books that ELA and the other organisations published with Wolf Legal Publishers. We also set up a site where you can find older books, journals, books from other publishers and more information about Education Law and Policy publications.

Click here to find those materials...

RECENT TITLES:


Introduction to Law and Rights in Education
Introductory Textbook on Law and Rights for Students in Teacher Training and Educational Sciences
Gracienne Lauwers (ed)

ISBN (softcover) : 9789462405622

 

Written by an international interdisciplinary consortium, the ‘Introductory Textbook On Law and Rights for Students in Teacher Training and Educational Sciences’ combines information about the features of education systems and education law from a comparative and European perspective for students and readers approaching this subject for the first time with online support.

Religious and Ideological Rights in Education
Judicial Perspectives from 32 Legal Systems
Pablo Meix Cereceda & Jan de Groof (eds.)
ISBN (softcover) : 9789462404069

 

This book seeks to provide a panorama of the issues arising from pluralism in the education system and of judicial responses to them around the globe. In it, thirty-four authors representing many different legal cultures have selected and commented the most significant judicial decisions in each of the jurisdictions analysed. The topics addressed include religious and cultural symbols; faith-based, religious, and citizenship education; freedom of teaching and scientific freedom; homeschooling; authorization, funding and other matters concerning denominational and private schools, among other legal disputes. The reader will easily sense many different ideological orientations throughout the book’s thirty-seven chapters, which is only the result of pluralism itself and of scientific freedom. Nevertheless, the editors believe that all of the authors have inherently favoured the desire to understand the challenges of pluralism and to convey knowledge that is relevant for a public debate rather than defending their own particular point of view. Indeed, facilitating debate might be considered to be the best achievement of a publication of this kind.


‘Vijven en Zessen’ van Prof. Adriaan de Groot een boekje dat geschiedenis maakte

F. JH Mertens
ISBN (softcover) : 9789462403581

Adriaan de Groot (1914 – 2006) was professor in de psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. De meeste mensen zullen hem niet als persoon kennen maar wel in de vorm van een van zijn belangrijkste ‘producten’, het Cito in Arnhem! Het Cito is het Centraal instituut voor toetsontwikkeling en het bekendste product van het Cito is de Cito-toets. Elke Nederlander heeft daar de laatste decennia mee van doen gehad en voor alle kinderen en ouders van nu is het inmiddels een vast gegeven in de werkwijze van ons onderwijs. Het Cito en de Cito-toets is een uitdrukking van twee bewegingen in het huidige onderwijs, maar eigenlijk veel breder, in onze maatschappij: de individualisering en de meetbaarheid. De toetsbenadering staat voor een onderwijs dat op individuele leerlingen gericht is en heeft een einde gemaakt aan wat er aan vooraf ging, het klassikale onderwijs. Was onderwijs in het eerste deel van de vorige eeuw georganiseerd naar klassen en dus in zekere zin homogeniserend, nu in groepen maar binnen de groepen geldt de individualisering. Er zijn leerlingvolgsystemen, er is vrijwel van het begin af een leerling-dossier dat heel nauwgezet en uitgebreid vermogens, ontwikkeling en resultaten weergeeft. Elke ouder mag dat ook verlangen en verlangt dat ook. Onderwijs differentieert en een kenmerk van goed onderwijs is nu de mate waarin het aan de individuele leerling de ruimte geeft voor zijn ontwikkeling. Meten, registreren en beoordelen is daarvoor essentieel en Adriaan de Groot, meer algemeen, de psychologen hebben daar de mogelijkheden voor geschapen. Hoe die mogelijkheden het best kunnen worden ingezet blijkt echter aanhoudend te leiden tot meningsverschillen.

Het denken van De Groot over toetsen was ingebed in een zienswijze op wetenschap en de betekenis van wetenschap voor de praktijk van het onderwijs en voor het onderwijsbeleid. Over de mogelijkheden die zijn benadering daar zouden hebben was hij aan de optimistische kant!

 


De HBO-jurist. Kans of bedreiging?

Suzanne de Rooij
ISBN (softcover) : 9789058509383

Sinds 2002 kent Nederland de HBO-Rechtenopleiding. De HBO-Rechtenopleiding is een praktijkgerichte juridische bacheloropleiding. De opleiding wil zich ten opzichte van andere hbo-opleidingen met een rechtencomponent profileren als monodisciplinaire rechtenopleiding. De opleiding wil zich van de wetenschappelijke rechtenopleiding onderscheiden door gedurende de opleiding de praktijk centraal te stellen. De HBO-Rechtenopleiding beoogt afgestudeerden af te leveren die de arbeidsmarkt ‘hands-on’ kunnen betreden. Het is interessant dat er een nieuwe juridische opleiding is gekomen in een veld waar al meerdere opleidingen met een juridische component bestonden, en waar met name de universiteiten sinds jaar en dag degenen zijn geweest die juristen afleverden op de arbeidsmarkt. De vraag rijst waarom deze nieuwe opleiding er is gekomen en of er voor deze nieuwe juristen plaats is op de arbeidsmarkt. De eerste afgestudeerden van de opleiding HBO-Rechten bevinden zich sinds september 2006 op de arbeidsmarkt. In onderhavige studie is gekeken naar de positie van de eerste lichtingen afgestudeerde hbo-juristen in het juridische landschap. Centraal staat de positie van de hbo-juristen in de klassieke juridische beroepen.


De lange weg naar een wet op het onderwijstoezicht

Ferdinand JH Mertens
ISBN (softcover) : 9789462401884

Het toezicht op het onderwijs wordt sinds 2002 uitgevoerd op basis van de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT). Dat is een voor het toezicht, zoals dat door de overheid via inspecties wordt uitgevoerd, bijzondere situatie. Toezicht door inspecties vindt plaats op basis van wetgeving die een bepaald domein of activiteit reguleert en daar binnen is het toezicht opgenomen. Zo was dat voor onderwijs tot 2002 ook geregeld. In dit artikel laat ik zien hoe het onderwijstoezicht zich in de tweede helft van de vorige eeuw ontwikkelde en welke argumenten voor een specifieke wettelijke regeling in de loop van de tijd aan de orde zijn geweest.


JOURNAL

The International Journal for Education Law and Policy (IJELP) provides a critical review of contemporary developments in education law. It combines analysis, commentary and documentation on national education legislation and European and international developments in education. The Journal gives high priority to articles, which provide a comparative perspective and offer a link between law and policy issues. Apart from scholarly articles reviewing the implementation of and new developments in educational legislation at the national, regional, European, and international levels, IJELP features special thematic reports and contains special country reports.

The articles are subject to peer review by independent referees. Published on behalf of the European Association for Education Law and Policy, in cooperation with US-ELA, SAELPA (South African Education Law and Policy Association), LEAGUE OF EDUCATION LAW (Russian Federation), ANZELA (Australia and New Zealand Education Law Association), CAPSLE (Canadian Association of the Practical Study of Law in Education), with the support of UNESCO and supra-national and international organizations.

GO HERE TO THE JOURNAL


TITLES:

Religion, Law and Education:
Tensions and Perspectives
Jan de Groof, Georgia du Plessis and Maria Smirnova (eds.)
ISBN (softcover) : 9789462404113

Onderwijs in Nederlands-Indië
N.S. Efthymiou
ISBN (softcover) : 9789462403789

Religion and Education
Studies in Human Rights in Education
Jan de Groof & Gracienne Lauwers (eds.)
ISBN (softcover) : 9789462401310

Language and Education
Studies in Human Rights in Education
Gracienne Lauwers & Jan de Groof (eds.)
ISBN (softcover) : 9789462402171

Cross-Cultural Case Studies of Teaching Controversial Issues
Pathways and challenges to democratic citizenship education
Thomas Misco & Jan de Groof (eds.)
ISBN (softcover) : 9789462401891

Dignity in Education
IJELP Special Issue 2013
Gracienne Lauwers & Jan de Groof (ed.)
ISBN (softcover) : 15743454

De lange weg naar een wet op het onderwijstoezicht
Ferdinand JH Mertens
ISBN (softcover) : 9789462401884

De payrollconstructie anno 2014: de payrollovereenkomst en de positie van de payrolldocent in het openbaar onderwijs
Timo Arts
ISBN (softcover) : 9789462401952

Onderwijsrecht in het geding
Miek Laemers
ISBN (softcover) : 9789058508249

Juridical foundation to religious education in the post-soviet Eastern European state:
Three Models Theory of the REDCo Research Project in Application to Ukraine
Vitaliy V. Proshak
ISBN (softcover) : 9789058507877

Cross Border Research and Transnational Teaching under the Treaty of Lisbon
Christine Godt (ed.)
ISBN (softcover) : 9789058509789

De verbrede leerplicht
de juridische (on)mogelijkheid van invoering van een verplichting tot leren van de Nederlandse taal voor ouders van jonge kinderen met een risico op taalachterstand in het Nederlands
R. Nehmelman, A.J.Th. Woltjer, K.M. Zwaan
ISBN (softcover) : 9789058504968

Balancing freedom, autonomy and accountability series:

You can find the brochure here about the books:

Flyer Balancing
PDF – 3,0 MB 269 downloads

Balancing freedom, autonomy and accountability in education volume 1
C.L. Glenn & J. De Groof
ISBN (softcover) : 9789058509260

Balancing freedom, autonomy and accountability in education volume 1
C.L. Glenn & J. De Groof
ISBN (hardcover) : 9789058509277

Balancing freedom, autonomy and accountability in education volume 2
C.L. Glenn & J. De Groof
ISBN (softcover) : 9789058509062

Balancing freedom, autonomy and accountability in education volume 2
C.L. Glenn & J. De Groof
ISBN (hardcover) : 9789058509086

Balancing freedom, autonomy and accountability in education volume 3
C.L. Glenn & J. De Groof
ISBN (softcover) : 9789058509093

Balancing freedom, autonomy and accountability in education volume 3
C.L. Glenn & J. De Groof
ISBN (hardcover) : 9789058509116

Balancing freedom, autonomy and accountability in education volume 4
Charles L. Glenn, Jan De Groof, Cara Stillings Candal (eds.)
ISBN (softcover) : 9789058507785

Balancing freedom, autonomy and accountability in education volume 4
Charles L. Glenn, Jan De Groof, Cara Stillings Candal (eds.)
ISBN (hardcover) : 9789058507761

Legitimation and Stability of Political systems

IJELP Special issue 2010 
The contribution of National Narratives
Ingo Richter (ed.)

Access to and equality in education
J. de Groof, G. Lauwers (Eds.)
ISBN (softcover) : 9789058501172

Culturele misverstanden in het voortgezet onderwijs:
Waar een distincte cultuur de regel raakt
D. Urem
ISBN (softcover) : 9789058504562

De verbrede leerplicht de juridische (on)mogelijkheid van invoering van een verplichting tot leren van de Nederlandse taal voor ouders van jonge kinderen met een risico op taalachterstand in het Nederlands
R. Nehmelman, A.J.Th. Woltjer, K.M. Zwaan
ISBN (softcover) : 9789058504968

Learning in a Virtual world
Reflections on the Cyberdam research and the development
Harald Warmelink and Igor Mayer (Eds.)
ISBN (softcover) : 9789058504661

Wet- en regelgeving: 

De Universitaire Regelgeving (van Vlaanderen)
Coördinatie en annotatie
Janssens, Y. en De Groof, J.
ISBN (hardcover) : 9789058501363

De Hogeschoolregelgeving
Coördinatie en Annotatie
Y. Janssen en J. De Groof
ISBN (hardcover) : 9789058502964

Addendum Hogeschoolregelgeving
Y. Janssens, J. de Groof
ISBN (softcover) : 9789058501234

Addendum Universitaire Regelgeving
Y, Janssens, J. de Groof
ISBN (softcover) : 9789058504012

Cultural and educational rights in the enlarged Europe
J. De Groof & G. Lauwers (eds.)
ISBN (hardcover) : 9789058501202

Inequality in Education
J. de Groof, H. Fussel, G. Lauwers (eds.)
ISBN (hardcover) : 9789058504517

Conflict Prevention and the Issue of Higher Education in the Mother Tongue
The Case of the Republic of Macedonia
Marcin Piotr Czaplinski
ISBN (softcover) : 9879058503817

Recht doen aan leerlingen en ouders.
De rechtspositie van leerlingen en ouders in het primair en het voortgezet onderwijs.
C.W. Noorlander
ISBN (softcover) : 9789058501949

Recht doen aan leerlingen en ouders.
De rechtspositie van leerlingen en ouders in het primair en het voortgezet onderwijs.
C.W. Noorlander
ISBN (hardcover) : 9789058501936

Institutional Models in Education
Legal framework & methodological aspects for a new approach to the problem of school governance.
E. Gori, D. Vidoni, E. Hanushek, C.L. Glenn (Eds.)
ISBN (softcover) : 9789058501721

The Right to Education and Rights in Education
Jan de Groof, Gracienne Lauwers, Kishore Singh
ISBN (softcover) : 9789058502384

Human rights obligations in education
The 4-A Scheme
K. Tomasevski
ISBN (softcover) : 9789058501356

The impact of the European Convention on Human Rights on the Rights to Education in Russia: 1992-2004
Lauwers, G.
ISBN (softcover) : 9789058501240

Globalisation and Competition in Education
Groof, J. de ; Lauwers, G. ; Dondelinger, G.
ISBN (hardcover) : 9789058500595

No person shall be denied the rights to education
Groof, J. de ; Lauwers, G.
ISBN (hardcover) : 9789058500984