EDUCATION LAW AND POLICY

At this website you can discover a lot of information about the books and journals from the past. Before the IJELP was published there was the EJELP. You can find here the content pages of that journal.

 

EJELP

Here you can find the content pages of EJELP (1997-2002):


EDUCATION LAW AND POLICY PUBLICATIONS

Religion and Education (2003) by Jan De Groof, José Luis Martínez López-Muñiz, Gracienne Lauwers, Kluwer Academic Publishers, 2005 .

Volume 5: Special Education (2002) by Jan De Groof, Gracienne Lauwers (eds),
Kluwer Academic Publishers, 2003, 228 p.

Art meets Law in Education (2001) by Jan De Groof, Hilde Penneman, Chantal De Smet (eds), Kluwer Academic Publishers, 2001, 225 p.

Autonomy in Education (2000) by Walter Berka, Jan De Groof, Hilde Penneman (eds), Kluwer Academic Publishers, 2000, 451 p.

Education Law and Policy in an Urban Society (1999) by Piet Akkermans, Jan De Groof, Hilde Penneman (eds), Kluwer Academic Publishers, 1999, 329 p.

The Legal Status of Pupils in Europe (1998) by Jan De Groof, Hilde Penneman (eds), Kluwer Academic Publishers, 1998, 473 p.

Democracy and Governance in Higher Education (1998) by Jan De Groof, Guy Neave, Juraj Svec (eds), 1998, Kluwer Academic Publishers, 401 p.

The Legal Status of Minorities in Education (1996) by Jan De Groof, Jan Fiers (eds), Acco, 1996, 435 p.

The Legal Status of Teachers in Europe (1995) by Jan De Groof (ed), Acco, 1995, 324 p.

Subsidiarity and Education: Aspects of Comparative Educational Law (1994)
by Jan De Groof (ed), Acco, 1994, 433 p.

Personeelsbeleid aan de Vlaamse universiteiten, De Groof, Jan, Deurne : Kluwer, 1995

Actuele vraagstukken van onderwijsrecht, Verstegen, Raf; Veny, Ludo; Rauws, W., Deurne : Kluwer, 1997;

Responsabilisering van de school, Coppieters, Piet; De Groof, Jan; Devos, Geert, Antwerpen : Kluwer, 1998

Optimalisering van beleidsbeslissingen in het hoger onderwijs, De Groof, Jan; van Loon, Francis, Antwerpen : Kluwer Rechtswetenschappen, 1998

De non-discriminatieverklaring in het onderwijs: moeilijkheden en mogelijkheden, Verstegen, Raf, Antwerpen : Kluwer, 1998

Bart Beliën en Van Haegendoren Geert, Meester wie heeft gelijk ?, Brugge: Die Keure, 2010.

Jan De Groof, De schoolpactwetgeving, coördinatie en annotatie, Gent: E. Story Scientia, 1990

Jan De Groof, De schoolpactwetgeving, coördinatie en annotatie, 2e editie, Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschappen, 1996

De Groof J. (ed.), Utopie voor realisten. De verrekijker voor toekomstdenkers, Lannoo Campus, Leuven, 2020, 407 p.

De Groof J., Hagen T. and Schramme A. (eds.), Gedrag na Verdrag. Balans en toekomst van de samenwerking Nederland-Vlaanderen, Davidsfonds, Leuven, 2004, p. 301

De Groof J., Judo F. and Storme M. (eds.), De Vlaamse en Europese Uitdaging, Vlaming zijn nu, LannooCampus, Heverlee, 2003, p. 345

De Groof J. and Beugels P. (eds.), Het Cultureel Tekort van de Europese Unie – Opstellen over Cultuurpolitiek en culturele rechten, Budel, Damon, 2003, p. 192

De Groof J., Scheck M. and Penneman H. (eds.), Cultuur en Participatie: Opleiding – Vorming – Begeleiding, Garant, Gent, 2001, p. 223

De Groof J., Witte E. and Thyssens J. (eds.), 40 jaar Schoolpact 1958-1998, Brussel, 1999, VUBPress, 895 p.

De Groof J., Het Vlaams Onderwijs in de Kijker - Internationale Vergelijkingen, Brussel, 1995, 195 p., Departement Onderwijs

De Groof J., Vermeire J. and Peeters P., Mediawetgeving, Brussel, Cepess, 1993, p. 370

De Groof J. and Mahieu P., De school komt tot haar recht. Rechtsbescherming binnen het Onderwijs, Leuven, 1993, 180 p.

 De Groof J., Gezin : juridische en ethische verkenningen, Cepess, Brussel, 1992, 217 p.

De Groof J., De Grondwetsherziening van 1988 en het Onderwijs, Story Scientia, Brussel, 1989, 233 p.

De Groof J., La Révision Constitutionnelle de 1988 et l’Enseig¬ne¬ment, Story-Scientia, Bruxelles, 1989, p. 234

De Groof J., Het levensbeschouwelijk karakter van de onderwijs-instellingen in België, Administratief Lexicon, Brugge, 1985, 190 p.

De Groof J., De overheid en het gesubsidieerd onderwijs, Brussel, Cepess, 1985, 280 p.

De Groof J., Les pouvoirs publics et l’enseignement subventionné, Bruxelles, Cepess, 1985, 232 p.

De Groof J., De vrijheid van en het recht op onderwijs, Brussel, Cepess, 1984, 275 p.

De Groof J., Droit à l’instruction et liberté d’enseignement, Brussel, Cepess, 1984, 218 p. (addendum in 1985)

De Groof J. and Hallet J., Over ether en inkt. bijdragen over de media, Brussel, 1983, 250 p.; with an adapted French version

De Groof J., Pluralisme: kind van de democratie?  tendenzen van het pluralisme, Leuven, 1982, 142 p.

  De Groof J., Jankiewiczs S.V., Multilevel Governance in Education : Top-Down Governance, Transfer of Authority and Regional Cooperation, Moscow, 336 p.

  Fiorin I., Paletta A., Bezzina C., De Groof J., and Zani A.V. (eds.), New Educational horizons. Leadership in Catholic Schools and Universities, Citta del Vaticano: Liberia Editrice Vaticana, 2018, p. 229.

  De Groof J. and Russo C. (eds.), The Employment Rights of Teachers – Exploring Education Law Worldwide, Lanham, Rowman & Littlefield Education, 2008, 270 p.

  De Groof J., Russo C. and Stewart D. (eds.), The Educational Rights of Students. International Perspectives on Demystifying the Legal Issues, Lanham, Rowman & Littlefield Education, 2007, 274 p.

  De Groof J. and Glenn C., Education Freedom, Eduardo Frei Foundation for International Solidarity, The Hague, 2003, p. 111

  Beginselen van goed bestuur voor universiteiten, hogescholen en wetenschappelijke instellingen in de Vlaamse gemeenschap? Proeve van aanbevelingen.