C. Tofan
Pages: 570 pages
Shipping Weight: 650 gram
Published: 06-2013
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789058870643

Product Description

 

The right to food is a basic human right as well as a basic human need which should be guaranteed to all people. Food is the most basic necessity of life. When talking about the right to food we generally tend to focus only on the developing countries and their right to food. The past years another issue with regard to food has been added as a human right: the right to safe food.

The right to food has been recognized in numerous international instruments including several meetings attended by world leaders or their representatives, where they have increasingly committed themselves to promoting this right. Unfortunately, the international legal recognition of the right to adequate food and numerous commitments to its fulfillment has not translated into widespread acknowledgement and incorporation domestically by all states. Much of the content of the right to food has been developed as a result of these instruments; therefore it is necessary to look at them. In this collection we present the most important documents and reports from the United Nations, regional organisations and national achievements.

 

C. Tofan
Pages: 507 pages
Shipping Weight: 650 gram
Published: 06-2013
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789058870650

Product Description

 

The right to food is a basic human right as well as a basic human need which should be guaranteed to all people. Food is the most basic necessity of life. When talking about the right to food we generally tend to focus only on the developing countries and their right to food. The past years another issue with regard to food has been added as a human right: the right to safe food.

The right to food has been recognized in numerous international instruments including several meetings attended by world leaders or their representatives, where they have increasingly committed themselves to promoting this right. Unfortunately, the international legal recognition of the right to adequate food and numerous commitments to its fulfillment has not translated into widespread acknowledgement and incorporation domestically by all states. Much of the content of the right to food has been developed as a result of these instruments; therefore it is necessary to look at them. In this collection we present the most important documents and reports from the United Nations, regional organisations and national achievements.

 

C. Tofan
Pages: 494 pages
Shipping Weight: 650 gram
Published: 06-2013
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789058870667

Product Description

 

The right to food is a basic human right as well as a basic human need which should be guaranteed to all people. Food is the most basic necessity of life. When talking about the right to food we generally tend to focus only on the developing countries and their right to food. The past years another issue with regard to food has been added as a human right: the right to safe food.

The right to food has been recognized in numerous international instruments including several meetings attended by world leaders or their representatives, where they have increasingly committed themselves to promoting this right. Unfortunately, the international legal recognition of the right to adequate food and numerous commitments to its fulfillment has not translated into widespread acknowledgement and incorporation domestically by all states. Much of the content of the right to food has been developed as a result of these instruments; therefore it is necessary to look at them. In this collection we present the most important documents and reports from the United Nations, regional organisations and national achievements.

 

Ontwikkelingen in de maatschappelijke omgang met kindermishandeling, verkeersonveiligheid en genetische modificatie
Willem-Jan Kortleven
Pages: 439 pages
Shipping Weight: 800 gram
Published: 06-2013
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462400016

Product Description

 

Wat hebben kindermishandeling, verkeersonveiligheid en genetisch gemodificeerd voedsel gemeen? Feitelijk heel weinig; de belangrijkste overeenkomst is dat er in alle drie de gevallen sprake is van risico’s. De wijze waarop de maatschappelijke omgang met deze risico’s zich in de loop der decennia heeft ontwikkeld, vertoont echter verrassende parallellen.

Over die parallellen gaat dit boek. In een drietal casushoofdstukken wordt de veranderende omgang met de genoemde risicoproblemen beschreven, waarbij de rol van de overheid speciale aandacht krijgt. Het slothoofdstuk bevat een genuanceerde casusvergelijking, die uitmondt in de conclusie dat de overeenkomsten te opvallend en talrijk zijn om weg te strepen tegen de verschillen. Gezien de uiteenlopende aard van de onderzochte risicoproblemen is er grond voor het vermoeden dat de gevonden overeenkomsten zich ook tot andere risicoproblemen uitstrekken.