Centrum voor Migratierecht (CMR)

The CMR is already many years a great research centre on Migration Law at the Radboud University in Nijmegen (The Netherlands) . You can find here all the publications of the CMR:

CMR PUBLICATIONS
PDF – 298,6 KB 233 downloads

Recent publications:

The Students & Researchers Directive

Central Themes, Problem Issues and Implementation
in Selected Member States

Tesseltje de Lange & Paul Minderhoud (eds)

On 23 May 2018 the deadline for the transposition of Directive 2016/801 on the conditions of entry and residence of third-country nationals (TCN) for the purposes of research, studies, training, voluntary service, pupil exchange schemes or educational projects and au pairing expired. This new Directive repealed and
replaced the Students Directive 2004/114 and the Researchers Directive 2005/71, which were unclear in certain aspects and had a number of shortcomings. The Directive applies to TCNs who apply or have been admitted to an EU Member State for purpose of research, studies, training or voluntary service in the European Voluntary Service.

This book highlights the central themes, problem issues and implementation in selected Member States of this Students & Researchers Directive. The contributions to this book are based on lectures presented at a seminar on this Directive, organized in November 2019 at the Radboud University Nijmegen, the Netherlands as part of the Jean Monnet Centre of Excellence program of their Centre for Migration Law. These contributions deal with the negotiations in the Council, an analysis and the implementation challenges from the perspective of the Commission and a comparative overview of Member States’ policies on attracting and retaining foreign talent across the EU. Subsequently it discusses several implementation issues in Cyprus, the Netherlands, Germany, Poland and Romania, followed by a concluding chapter.

 


Reguleren en procederen

Anita Böcker en Paul Minderhoud (red.)

ISBN: 9789462405493

Op 28 juni 2019 werd ter gelegenheid van de pensionering van Tetty Havinga als universitair hoofddocent rechtssociologie aan de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen het seminar ‘Reguleren en procederen’ gehouden.
De bijdragen aan dit seminar zijn in dit boekje gebundeld.

Anita Böcker en Paul Minderhoud (red.)
ISBN: 9789462405493

Op 28 juni 2019 werd ter gelegenheid van de pensionering van Tetty Havinga als universitair hoofddocent rechtssociologie aan de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen het seminar ‘Reguleren en procederen’ gehouden.
De bijdragen aan dit seminar zijn in dit boekje gebundeld.


CMR spruiten

Veertien portretten van voormalige CMR-promovendi
Tineke Strik & Ashley Terlouw (red.)
ISBN: 9789462402751

Het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit bestaat twintig jaar. In die twintig jaar hebben medewerkers van het CMR in nauwe samenwerking met het Instituut voor Rechtssociologie onderzoek verricht, publicaties uitgebracht en seminars georganiseerd.
Daarnaast heeft het CMR duizenden studenten, advocaten, rechters en anderen onderwezen in het migratierecht en tientallen promovendi begeleid. De promotietrajecten leidden niet alleen tot interessante en maatschappelijk relevante proefschriften maar waren ook vormend voor de promovendi: de CMR-spruiten. De spruiten werden doctoren in de rechtswetenschap. Sommigen bleven werkzaam bij het CMR, anderen vervolgden hun wetenschappelijke carrière elders en weer anderen maakten carrière op andere cruciale plekken in de samenleving. Om een indruk te geven van dit meestal onderbelichte aspect van de bijdrage van het CMR aan de maatschappij, zijn veertien oud-CMR-promovendi gevraagd terug te blikken op hun promotietijd en de rol die het CMR heeft gespeeld in hun latere loopbaan. Ze zijn geïnterviewd door huidige medewerkers van het CMR die bijna allemaal ook zelf promoveren of zijn gepromoveerd bij het CMR.
Het boek begint met een gesprek met Kees Groenendijk, promotor van de meeste CMR promovendi en medeoprichter van het CMR. Hij blikt terug op het begin van zijn eigen  wetenschappelijke loopbaan, de oprichting van het CMR en de ontwikkelingen die het Centrum de afgelopen twintig jaar heeft doorgemaakt. 


Books related to Migration Law: