Home » Internet, IT, & Media Law

Children’s Rights in a Digital Environment and European Union Law
J. Auer
ISBN (softcover) : 9789462403154

A Comparative Study of Cybercrime in Criminal Law
China, US, England, Singapore and the Council of Europe
Q. Wang
ISBN (softcover) : 9789462403451

Trust on the line
A philosophical exploration of trust in the networked era
Esther Keymolen
ISBN (softcover) : 9789462403338

Children’s Rights in a Digital Environment and European Union Law
J. Auer
ISBN (softcover) : 9789462403154

Digital Evidence Changing the Paradigm of Human Rights Protection
Salvatore di Cerbo
ISBN (softcover) : 9789462403048

Privacy wetgeving Inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming - Superhero edition, v2.0
S. Fennell, R. Kroes, F. Koppejan, A. Thier (red.)
ISBN (softcover) : 9789462403130

Verkeersgegevens en artikel 13 Grondwet
Een technische en juridische analyse van het onderscheid tussen verkeersgegevens en inhoud van communicatie
Bert-Jaap Koops en Jan Smits, mmv Frank van der Kroon
ISBN (softcover) : 9789462400900

Blauwe pillen op de zwarte markt
Een exploratief onderzoek naar het gebruik en de verkoop van illegale erectiemiddelen in Nederland
Rosa Koenraadt

Digitale ontucht met minderjarigen
W. van Weert
ISBN (softcover) : 9789058503411