WATER LAW

Water resources law (in some jurisdictions, shortened to "water law") is the field of law dealing with the ownership, control, and use of water as a resource. It is most closely related to property law, and is distinct from laws governing water quality.

Recent publications:

Achter twee ankers

Interstatelijk vervoer over de binnenwateren
Piet Komduur

Het interstatelijk vervoer over de binnenwateren is van alle tijden. Maar het is een begrip geworden sinds er supranationaal vervoerbeleid op basis van Europees recht moest worden gecreëerd. Dat samen met de voorafgaande commotie betreffende de strekking en doorwerking van artikel 70 EGKS-Verdrag.

De bevoegdheden van de communautaire orde inzake het vervoerbeleid leidde tot grote spanningen tussen de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en de Europese Commissie. Want de Europese Commissie wilde het gemeenschappelijk vervoerbeleid en daarmee ook de Europese binnenvaart regelen. Betwijfeld werd of de lidstaten wel buiten de supranationale kaders mochten overleggen en initiatieven uitvoeren.

De CCR verdedigde echter steeds dat zij bevoegd was om de Rijnvaart te regelen. Dit onderzoek beantwoordt de vraag of de Herziene Rijnvaartakte heeft bijgedragen aan een ruimer kader van het communautaire vervoerbeleid over de binnenwateren binnen het territorium van de Europese Gemeenschap/Unie. Tevens of dit ook heeft geleid tot mutaties in de positie van de instellingen van de Gemeenschap/Unie ten opzichte van de lidstaten.

Voordat die vraag kan worden beantwoord moet er duidelijkheid zijn over het discours aangaande de Europese opvattingen binnen de complexe transitie van intergouvernementele naar communautaire vervoersystemen.

Om tot die klaarheid te komen zijn aparte hoofdstukken gewijd aan zowel het debat binnen het institutioneel kader van de Europese Gemeenschap/Unie alsook aan de dominante positie van het Rijnvaartverdrag daarbinnen. Bovendien wordt het chauvinistische gedrag van bepaalde lidstaten binnen dit krachtenveld besproken.

Nehmelman, R. / Tappeiner, I.U. / Rijswick, H.F.M.W. van / Kummeling, H.R.B.M./S. Steenman
Pages: 100 pages
Shipping Weight: 300 gram
Published: 12-2011
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058507563

Product Description

“De staat dat zijn de dijken” is een gevleugelde uitspraak van de vooraanstaande staatsrechtjurist A.M. Donner. De strijd van de Nederlanders tegen het dreigende water heeft onder andere geresulteerd in het eeuwenoude bestaansrecht van de waterschappen. Recentelijk kwam dit bestaansrecht onder politiek vuur te liggen. De taken en bevoegdheden van waterschappen konden (en kunnen) volgens een aantal (landelijke) politici toch betrekkelijk eenvoudig worden overgenomen door andere overheidsverbanden zoals de provincie. In deze bundel zijn twee staatsrechtelijke en bestuurskundige onderzoeken opgenomen die antwoord geven op vragen als: is voor de opheffing of herstructurering van de waterschappen een wijziging van de Nederlandse grondwet noodzakelijk? en worden de waterschappen beschermd door Europese regelgeving? Voorts wordt uitvoerig ingegaan op de mogelijke staatsrechtelijke en bestuurskundige gevolgen indien een wijziging van de organisatiestructuur van de waterschappen zou plaatsvinden. De in deze bundel opgenomen onderzoeksresultaten laten verrassende en interessante inzichten zien in de constitutionele en bestuurskundige organisatiestructuur van het waterschap. 

De bijdragen in deze bundel zijn in opdracht van de Unie van Waterschappen en het Waterschap Rijn en IJssel verricht door een onderzoeksteam van de Faculteit Recht, Economie, Bestuurs- en Organisatiewetenschap (REBO) van de Universiteit Utrecht.

 

C. Tofan and S. Strambu
Pages: 502 pages
Shipping Weight: 2500 gram
Published: 07-2009
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789058508003

Product Description

 

Water is essential not only to individual humans, but also to human societies. Yet potable water is an increasingly scarce resource, particularly when viewed against the backdrop of an expanding global population, changing water technologies, and the prospect of global climate change.The world`s 261 international river basins, covering 45 percent of Earth`s land surface (excluding Antarctica), are shared by more than one nation. Even the most cordial and cooperative of neighboring nations have found it difficult to achieve mutually acceptable arrangements to govern their transboundary surface waters, even in relatively humid regions where fresh water usually is found in sufficient abundance to satisfy most or all needs. Therefore water law is a very important international topic of legislation. The UN has held several important conventions on water law. They set many new standards in international water law, such as the "no-harm rule," and equitable utilization.

This collection discusses those UN rules, but also gives a complete overview on several other sources of international law concerning water. Is provides an in-depth study of several issues that arise when making a legal framework on this boundary crossing phenomenon.

Volume I: Selected Documents on international water law ISBN 9789058508003,
Volume II: Selected Documents on international water law part two ISBN 9789058508010,
Volume III: Regional issues concerning water law: Africa and Asia ISBN 9789058508027,
Volume IV: Regional issues concerning water law: EuropeISBN 9789058508034,
Volume V: Regional issues concerning water law: North and South AmericaISBN 9789058508041