Aangeklaagd voor Euthanasie

Middelpunt van een juridisch steekspel

 

Auteur: MARINOU ARENDS

ISBN: 978-94-6240-636-0

Publicatie: November 2020

 

Aangeklaagd voor Euthanasie is het unieke verhaal van een bevlogen en moedige arts die een 74-jarige patiënte met vergevorderde Alzheimer euthanasie verleent en haar daarbij uit de gevangenis van haar dementie bevrijdt. Na deze euthanasie wordt zij als eerste arts in Nederland vervolgd voor moord. Een goed georganiseerde groep tegenstanders grijpt zijn kans om in de pers en in praatprogramma’s het handelen van deze arts in een kwaad daglicht te stellen.


Het boek geeft een inkijkje in het werk van de specialist ouderengeneeskunde op de afdeling dementie. Aan de hand van vele patiënten verhalen zien we hoe deze integere arts tot het inzicht komt dat euthanasie soms de enige mogelijkheid is om het lijden van een patiënt te beëindigen. We leven met haar mee in de periode waarin zij zich moet verantwoorden tegenover de toetsingscommissie voor euthanasie en de tuchtrechters - tegelijk staat zij ook nog terecht voor de strafrechter. Na een strijd van bijna vier jaar oordeelt de strafrechter dat de arts niets strafbaars gedaan heeft en ontslaat haar van alle rechtsvervolging. De Hoge Raad bevestigt dit oordeel en vernietigt ook de uitspraak van de tuchtrechter.

 


De auteur:

MARINOU ARENDS

Zij is specialist ouderengeneeskunde. Zij werkte tot haar pensioen in een verpleeghuis. Haar bijzondere interesse geldt bewoners met dementie. Daarnaast werkt zij als SCEN-arts: consulent voor euthanasie.

1978 artsexamen Leiden
1980-1981 huisartsenopleiding Leiden
1981-1985 waarnemend huisarts
1985-2005 homeopathische praktijk
2005-2006 arts in verpleeghuis
2006-2008 opleiding specialist ouderengeneeskunde
2008-2016 specialist ouderengeneeskunde
2012-heden SCEN-arts


De auteur is meerdere malen geïnterviewd op de televisie in kranten en tijdschriften:

Artikelen over deze euthanasiezaak in juridische/medische bladen:

 


Meer informatie:

www.KNMG.nl

Dit is de website van de „Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskust“. Via de volgende links vindt u het standpunt ten aanzien van euthanasie (2003) en de nadere uitleg (2012). Overigens is de KNMG is voornemens om haar standpunt op korte termijn te herzien:

In de volgende link gaat de KNMG in op de betekenis van de in dit boek beschreven strafrechtelijke vervolging voor de beroepsgroep van artsen in het algemeen:

 

www.rijksoverheid.nl

In deze website is een brochure uit 2015 te vinden: „Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek“. Het is tot stand gekomen in samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; en de artsenfederatie KNMG. In deze brochure worden aandachtspunten beschreven voor een arts met betrekking tot een schriftelijk euthanasieverzoek.

 

www.euthanasiecommissie.nl

Onder deze link vindt u het oordeel van de toetsingscommissie waarover dit boek gaat.

 

De volgende links verwijzen naar documenten betreffende de rechtszaken die in dit boek beschreven zijn:

Tuchtrechtszaak:

Strafrechtszaak:

Hoge Raad:


Wilt u wat meer lezen over euthanasie en uwzelf verdiepen in dit onderwerp click dan hier en u gaat naar de website over Euthanasie.