Informatie over Euthanasie

Op deze pagina treft u informatie aan over het onderwerp Euthanasie. Aan de rechterzijde kunt u de interviews terug zien van de auteur Marinou Arends.

Online informatie:

www.euthanasiecommissie.nl

De website van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). De RTE beoordeelt iedere in Nederland uitgevoerde euthanasie door een arts nadat deze is verleend. De website bevat informatie voor artsen, onderzoekers, politici en journalisten. Hier vind je de Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL) en de daarin opgenomen zorgvuldigheidseisen. Hier kan men lezen wanneer je als arts strafbaar bent, andere relevantie data over euthanasie kunnen worden geraadpleegd in de jaarverslagen. De uitspraken van de RTE zijn eveneens online gepubliceerd en via de website te vinden.

De euthanasiecommissie heeft een brochure uitgegeven, waarin de toetsingspraktijk wordt toegelicht. Deze vindt u onder: https://www.euthanasiecommissie.nl/euthanasiecode-2018

www.nvve.nl

De website van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseind, hier vind je voorlichting over het zelfgekozen levenseinde, het verstrekken van wilsverklaringen, euthanasie (ook bij dementie) en de zorgvuldigheidseisen. Eveneens geeft deze website informatie over palliatieve sedatie, hulp bij zelfdoding en sterven in eigen regie. Via de site kan de toelichting bij de wilsverklaringen worden geraadpleegd (NVVE 2017). Deze brochure is vormgegeven door Kees Wagenaars en biedt informatie over wilsverklaringen; behandelverbod, euthanasieverzoek en volmacht. Stichting deEinder heeft een vergelijkbare brochure gemaakt, te raadpleger via www.deeinder.nl


www.SCEN.nl

Deze website geeft informatie over SCEN-artsen voor artsen en patiënten.

Artsen moeten aan strenge eisen voldoen. Specifieke ondersteuning is daarom belangrijk. Het KNMG-programma SCEN voorziet daarin. SCEN staat voor Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland.

SCEN-artsen hebben twee taken: het uitvoeren van consultaties en het verlenen van steun en advies.

www.expertisecentrumeuthanasie.nl

Dit centrum begeleidt artsen bij euthanasietrajecten van hun patiënten. Hulpvragers kunnen ook bij dit centrum terecht.


Meer informatie over euthanasie bij dementie:

www.dementie.nl

www.alzheimer-nederland.nl

www.dementieonline.nl


Andere publicaties:

Hieronder treft u een aantal boeken aan die ook over euthanasie gaan. U kunt de links gebruiken om meer over het boek te weten te komen.

Euthanasie of Moord?

(Klapwijk&Keijsers 2020)

Jos Meeuwsen

Huisarts heeft volgens de RTE onzorgvuldig gehandeld. Patiënt heeft in het verleden aangegeven euthanasie te willen krijgen. kon zelf niet meer om euthanasie vragen, haar kinderen hebben dit gedaan toen het moment daar was. Heeft de familie te veel druk uitgeoefend op de arts en heeft de arts zich hierdoor laten leiden? Zeggenschap van dierbaren staat centraal, als je de laatste wens van een naaste wilt inwilligen.

Hier de link naar het boek

Maandagmiddag om half 6

(Maandagmiddag om half 6 2016)

Margo Laan

Handboek voor naasten bij euthanasie van een dierbare.

Hier link naar bol.com

 


Beginnen over het einde

(De Correspondent BV 2019)

Henk Blanken

Waarom euthanasie zo moeilijk is bij dementie. Een pleidooi om op tijd te beginnen over het einde, zodat je niet te vroeg sterft, maar ook niet te laat.

Hier link naar bol.com

Voltooid leven

(Atlas Contact Uitgeverij 2016)

Els van Wijngaarden

Ervaringen van ouderen die hun leven als ‘voltooid’ achten. De meest elementaire vraag staat centraal: wat is een goed leven en wanneer is dat voltooid? Hoe gaan we als individu en als samenleving om met ouderdom en de dood. Dit boek gaat over ouderen met een doodwens die niet terminaal of psychisch ziek zijn.

Hier link naar bol.com

 


Slotakkoord

(Just Publishers 2016)

Willeke Stadtman

Vijftien misverstanden over euthanasie. Antwoorden op vragen en onduidelijkheden rondom euthanasie. Onder andere over de wilsverklaring en de rol van de Levenseindekliniek.

Hier link naar bol.com

Een goede dood, euthanasie gewikt en gewogen

(Klement Uitgeverij 2017)

Ton Vink

Wat is een goede dood en wie bepaalt dat? De focus ligt op voorgaande vragen en minder op de procedurele en juridische kant van euthanasie. Pleidooi voor gereflecteerde zelfbeschikking.

Hier link naar bol.com

 


Wilsverklaring, de alzheimerepidemie en het recht op zelfbeschikking

(AquaZZ 2013)

Hans Smit & Henri van Gelder 

Naar aanleiding van een casus waarin een dementerende vrouw in aanmerking kwam voor euthanasie op grond van een eerdere schriftelijke wilsverklaring. Dillema’s waar betrokkenen mee te maken krijgen. LET OP: de wet staat inmiddels toe dat euthanasie wordt verleend op grond van een reeds eerder opgestelde schriftelijke wilsverklaring, dat was ten tijde van deze casus nog niet wettelijk vastgelegd. Desondanks niet minder interessant om de overwegingen en vraagstukken in dit boek te raadplegen. 

Hier de link naar het boek.

 

Mag ik gaan, leven en sterven met dementie

(Uitgeverij Wbooks 2018)

Constance de Vries & Herman van Hoogdalem

Gesprekken met dementerende ouderen die kiezen van euthanasie. Vragen en dilemma’s. Wanneer is het zover en kan ik dit mijn partner wel aandoen?

Hier link naar bol.com


Bitterballen

(Brave New Books 2016)

Claudia Roskam

Schrijfster vertelt over haar dementerende moeder die kiest voor euthanasie. Verzoek tot euthanasie wordt gehonoreerd ondanks voortschrijdende dementie. Verhaal over de strijd om zelf te beschikken over het levenseinde..

Hier link naar bol.com

De mooiste dood

(Ad. Donker  2012)

Gerard Kind

Na een mooi leven past een mooie dood: filosofische beschouwingen over het zelfgekozen levenseinde.

Hier link naar bol.com


Als de dood

Annemarieke van der Woude (Meinema 2016)

Kwesties uit h­­et euthanasiedebat komen aan de orde. Onderwerpen als dementie en de wilsverklaring worden besproken, een handreiking voor het stellen van goede vragen.

Hier link naar bol.com

Het doet pijn te beseffen hoe het verder gaat

Gerda Arkesteijn

Gerda Arkesteijn krijgt met vijftig jaar de diagnose Alzheimer. Zij beschrijft haar gevoelens van angst, verdriet en boosheid in de eerste jaren van haar ziekte. Zij maakt een schriftelijke euthanasieverklaring op.

Hier link naar bol.com


Mijn veelbesproken euthanasie

Gerda Arkesteijn 

Gerda Arkesteijn beschrijft in dit boek de laatste fase van haar ziekte voordat zij euthanasie krijgt. Zij wordt opgenomen in het verpleeghuis, omdat de druk op haar gezin te groot wordt. Ze krijgt gedragsproblemen en krijgt met steeds meer handelingen moeite. Zij merkt dat zij haar wilsbekwaamheid dreigt te verliezen.

Hier link naar bol.com

Verdachte artsen

(Celsus, juridische uitgeverij)

L. Bergsma

 

Na (vermeend) foutief handelen van een arts kan gelijktijdig of na elkaar zowel een medische tuchtzaak als een strafzaak volgen. In dit boek onderzoekt de auteur de verhouding tussen het medisch tuchtrecht en het strafrecht en in hoeverre beide procedures onafhankelijk van elkaar worden gevoerd.
In dit boek beschrijft de auteur onder andere de rol van de Inspectie en de medewerkingsplicht, het vervolgingsbeleid van het OM in het kader van medische zaken, de betekenis en de reikwijdte van het medisch beroepsgeheim, de knelpunten in de samenwerking tussen het OM en de IGJ, de betekenis van straf(proces)rechtelijke leerstukken in het tuchtrecht en sfeercumulatie van strafrecht en tuchtrecht.

Hier link naar de uitgever


Der Gute Tod?: Geschichte der Euthanasie und Sterbehilfe

 

Udo Benzenhöfer (Duits, geschiedenis van euthanasie door de eeuwen heen)

(Vandenhoeck and Ruprecht Verlag)

Een inleiding over hoe om te gaan met de dood. Udo Benzenhöfer bespreekt de belangrijkste standpunten van euthanasie vanaf de oudheid tot nu - van Plato tot de huidige discussie - vanuit filosofisch, medisch, juridisch en theologisch oogpunt. Het is gebaseerd op de stelling dat men kan profiteren van het diepgaande onderzoek van de bestaande standpunten voor het huidige debat.

Euthanasie zijn probleemgebieden die altijd zullen worden besproken. Het huidige debat over euthanasie en het wetsontwerp waarover in de Duitse Bondsdag is onderhandeld maakt dit duidelijk. Het scala aan discussies varieert van het stopzetten van de behandeling van terminaal zieke patiënten via begeleid sterven tot actieve euthanasie. 

Hier link naar de uitgever

To contact us please use: info@wolfpublishers.nl or info@wolfpublishers.eu for more contact details click here

© 2020 wolfpublishers.eu