OPEN ACCESS PUBLICATIONS


De functionele waarde van het lokale enquêterecht

Een onderzoek naar de bijdrage van dit instrument aan de controlerende rol van de gemeenteraad

Ilse de Haan

Sinds de dualisering van het gemeentebestuur in 2002 heeft de gemeenteraad de beschikking over het lokale enquêterecht. Dit controle-instrument geeft de gemeenteraad vergaande bevoegdheden, zoals de mogelijkheid getuigen onder ede te horen. Die bevoegdheden moeten de gemeenteraad verzekeren van het verkrijgen van alle feitelijke informatie over het door het college en de burgemeester gevoerde bestuur en zou de gemeenteraad in staat moeten stellen het college en de burgemeester te controleren. De zwaarte van het controle-instrument en de invloed daarvan op de persoonlijke levenssfeer van getuigen vergt proportioneel gebruik, waarbij het lokale enquêterecht alleen wordt ingezet wanneer de informatie niet op een andere manier kan worden verkregen.
Dit proefschrift gaat over de vraag in hoeverre het lokale enquêterecht bijdraagt aan de controlerende rol van de gemeenteraad. Voor het antwoord op deze vraag is de regelgeving van het lokale enquêterecht vergeleken met de verwachtingen die de wetgever van het controle-instrument heeft en met de regulering van het parlementaire enquêterecht. Vervolgens zijn alle raadsdebatten waarin werd overwogen een lokale enquête te houden en alle gehouden lokale enquêtes onderzocht. Ten slotte is door middel van een casestudy van drie lokale enquêtes in detail nagegaan hoe het controle-instrument in de praktijk wordt gebruikt.

FREE DOWNLOAD OF THE BOOK 

This book will be free for everyone to download. Press on the DOWNLOAD button and you will receive the pdf of the book. If you would like to receive a printed version of the book you can order the book at this page.

 

De Functionele Waarde Van Het Lokale Enqueterecht
PDF – 2,2 MB 380 downloads

DIRECT INTERNATIONAL HUMAN
RIGHTS OBLIGATIONS OF
NON-STATE ACTORS:
A LEGAL AND ETHICAL NECESSITY

Nicolás Carrillo-Santarelli

 

In this book, addressing the reality that non-state actors do violate human rights in practice, which cannot be overlooked, Prof. Nicolás Carrillo-Santarelli argues that the foundations and main principles of international human rights law call for the regulation of direct nonstate obligations and responsibilities, given the potential failure of domestic actions and the limits of voluntary strategies. In part I, the author presents his ideas on why non-state abuses
should be regarded as human rights violations and wrongful acts.  Part II,
afterwards, studies why direct protection from non-state violations is possible and what legal mechanisms and institutions permit to make it effective. The final Chapter turns to the examination of the mechanisms that can be used to respond to or prevent non-state violations of human rights law. The book is based on the idea that the protagonists of human rights law are individuals, who deserve protection from all abusers, be them States, armed groups, international organizations, or other actors.
Nicolás Carrillo-Santarelli has a PhD in International Law and International Relations from the Autónoma de Madrid University and is currently Associate Professor of International Law at La Sabana University, Colombia.

FREE DOWNLOAD OF THE BOOK 

This book will be free for everyone to download. Press on the DOWNLOAD button and you will receive the pdf of the book. If you would like to receive a printed version of the book you can order the book at this page.

 

E Version
PDF – 4,1 MB 637 downloads

De Economische Constitutie Beginselen van de Democratische Rechtsstaat tussen Globalisering en Europeanisering

The Economic Constitution Principles of Constitutional Democracy between Globalisation and Europeanisation

Editor: Leonard F.M. Besselink

FREE DOWNLOAD OF THE BOOK 

This book will be free for everyone to download. Press on the DOWNLOAD button and you will receive the pdf of the book. If you would like to receive a printed version of the book you can order the book at this page.

 

De Economische Constitutie The Economic Constitution ISBN 9789462405981
PDF – 1,8 MB 539 downloads

The Case Bundesverfassungsgericht versus EU Court of Justice
Can the EU function as a democracy without forming a State?

Jaap Hoeksma


ISBN: 9789462406070 (softcover/paperback)

FREE DOWNLOAD OF THE BOOK 

This book will be free for everyone to download. Press on the DOWNLOAD button and you will receive the pdf of the book. If you would like to receive a printed version of the book you can order the book at this page.

 

The Case Bundesverfassungsgericht Versus EU Court Of Justice
PDF – 2,1 MB 468 downloads


International Report on Internet Censorship

International Focus Programme on Law and Technology

Final Report of the International Legal Research Group on Internet Censorship (eds)

ISBN: 978-94-6240-645-2 (paperback)
ISBN: 978-94-6240-646-9 (e-version)

2 volumes total 1330 pages

Published: 1st of January

Editor in Chief: Sarah Ikast Kristoffersen
Deputy Editor in Chief: Nikola Ćirić
Director for Legal Writing: Fani Dimoska
International Linguistic Editor: Vanya Rakesh
International Technical Editor: Oļegs Sedjakins

FREE DOWNLOAD OF THE BOOK 

This book will be free for everyone to download. Press on the DOWNLOAD button and you will receive the pdf of the book. If you would like to receive a printed version of the book you can order the book at this page.

 

International Report on Internet Censorship
PDF – 17,0 MB 408 downloads