De Economische Constitutie Beginselen van de Democratische Rechtsstaat tussen Globalisering en Europeanisering The Economic Constitution Principles of Constitutional Democracy between Globalisation and Europeanisation

€35.00

Staatsrechtconferentie 2019 te Amsterdam

In dit boek treft u een bundeling aan van de bijdragen aan de Staatsrechtconferentie die plaatsvond aan de Universiteit van Amsterdam op 13 december 2019.


De verschillende bijdragen zijn geschreven ten behoeve van de discussie die plaatsvond in een drietal panels, en zoals ze kort daarna zijn bijgewerkt mede naar aanleiding van de intensieve discussies.

De bijdragen worden voorafgegaan door een weergave in het Nederlands van de openingstoespraak, en de keynote bijdrage van Richard Bellamy.