De payrollconstructie anno 2014: de payrollovereenkomst en de positie van de payrolldocent in het openbaar onderwijs

€25.00

Timo Arts
Pages: 164 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 12-2014
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462401952

Product Description

Er is de laatste jaren veel te doen geweest op het gebied van payrolling. Dit boek beantwoordt drie actuele vragen op het gebied van payrolling. In de eerste plaats wordt onderzocht hoe de (arbeids)verhoudingen in de payrollconstructie arbeidsrechtelijk gekwalificeerd moeten worden. De verschillende opvattingen in de literatuur worden besproken en van commentaar voorzien, per opvatting worden de risico`s besproken die voor een werknemer aan die opvatting verbonden zijn en op basis van deze risico`s worden de verhoudingen in de payrollconstructie arbeidsrechtelijk gekwalificeerd. Verder wordt uitgebreid stilgestaan bij de jurisprudentie ten aanzien van payrolling. In de tweede plaats wordt stilgestaan bij het duale onderwijsstelsel in Nederland en onderzocht welke bijzondere risico`s er voor een docent in het openbaar onderwijs aan de payrollconstructie kleven. In de derde plaats wordt gekeken welke effecten de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) hebben op de payrollconstructie en de risico`s die voor een docent in het openbaar onderwijs verbonden zijn aan de  payrollconstructie.

In dit boek wordt structuur en onderscheid aangebracht in de huidige payrolldiscussie. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op het duale  onderwijsstelsel en de gevolgen daarvan voor de docent in het openbaar onderwijs die werkzaam is op basis van een payrollovereenkomst. Door de kritische bespreking van de literatuur en jurisprudentie, de eenduidige kwalificatie van de (arbeids)verhoudingen in de payrollconstructie en de focus op één van de sectoren waar payrolling veelvuldig wordt ingezet, het (openbaar) onderwijs, levert dit boek een bijdrage aan de lopende wetenschappelijke discussie op het gebied van payrolling.