De Universitaire Regelgeving (van Vlaanderen)

€80.00

Coördinatie en annotatie
Janssens, Y. en De Groof, J.
Pages: 1170 pages
Shipping Weight: 2500 gram
Published: 07-2005
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058501363

Product Description

 

Ruime tijd na een voormalige codificatie van het universitair onderwijs, verschijnt deze ‘De universitaire regelgeving, coördinatie en annotatie’.

Deze omvattende publicatie is niet enkel een samenhangende indeling van de geldende normering inzake de universiteiten binnen de Vlaamse Gemeenschap en het wetenschappelijk onderzoek (coördinatie). Het boekwerk beoogt ook een artikelsgewijze en volledige historische analyse van de basiswetgeving (annotatie). Meteen wordt een zo nauwkeurig mogelijk beeld geboden van de evolutie in de gedifferentieerde regelgeving van toepassing op de universiteiten na de grondwetsherziening van 1988. De auteurs staan, mede omwille van hun jarenlange betrokkenheid bij universitaire wetgeving, borg voor de degelijkheid bij de opzet van een dergelijk project.

Inhoud:

Deel 1: Universiteitendecreet
Deel 2: Decreten 2003-2004
Structuurdecreet - Participatiedecreet - Flexibiliseringsdecreet * Bijzonder decreet associaties
Deel 3: Inrichting en organisatie van de universiteiten in Vlaanderen
I Academisch Onderwijs
II Onderzoek en dienstverlening
III Studentenvoorzieningen en Studiefinanciering
IV Academisch, Administratief en Technisch Personeel
V Financiering, Beheer en Controle
VI Organieke Reglementen en Instellingen