De Hogeschoolregelgeving

€80.00

Coördinatie en Annotatie
Y. Janssen en J. De Groof
Pages: 1019 pages
Shipping Weight: 2100 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058502964

Product Description

 

Ruime tijd na een voormalige codificatie van de wetgeving op het hoger onderwijs en twee jaar na het boekdeel ‘De Universitaire Regelgeving. Coördinatie en Annotatie’ verschijnt deze ‘De Hogeschool-regelgeving. Coördinatie en Annotatie’.

Deze publicatie is, naar analogie met de vorige, niet enkel een samenhangende indeling van de geldende normering inzake de hogescholen binnen de Vlaamse Gemeenschap (coördinatie). Waar mogelijk werd tevens beoogd een artikelsgewijze en volledige historische analyse van de basiswetgeving samen te stellen (annotatie). Meteen wordt een zo nauwkeurig als mogelijk beeld geboden van de evolutie in de gedifferentieerde regelgeving van toepassing op de hogescholen. De auteurs staan, omwille van hun jarenlange betrokkenheid bij de wetgeving betreffende het hoger onderwijs, borg voor de degelijkheid bij het opzet van dergelijke projecten.