Naar een geloofwaardige TBS

€30.00

Aangrijpingspunten voor de optimalisatie van de behandelduur, op basis van de praktijk in FPC Oldenkotte
Aart Goosensen
Pages: 294 pages
Shipping Weight: 500 gram
Published: /1-2015
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462402706

Product Description

 

Een belangrijke gebeurtenis in de recente geschiedenis van de terbeschikkingstelling is het parlementair onderzoek naar het tbs-stelsel (2005- 2006) onder voorzitterschap van drs. A.P. Visser. De conclusie van het parlementair onderzoek is dat het tbs-stelsel niet hoeft te worden herzien, maar wel op een aantal punten moet worden aangepast. Deze  aanpassingen zijn van juridische, beleidsmatige en praktijkgerichte aard. Ondanks deze conclusie is het aantal opleggingen tbs met bevel tot verpleging met meer dan de helft gedaald. De krimp van de sector is navenant. Een aantal klinieken is al gesloten. De geloofwaardigheid van de tbs staat nog steeds ter discussie. De sterk toegenomen behandelduur lijkt daarvoor een belangrijke reden te zijn. In dit proefschrift wordt op systematische wijze aan de hand van de praktijk in FPC Oldenkotte onderzocht waar kansen liggen de behandelduur van de tbs terug te brengen en de geloofwaardigheid te vergroten.