Home » Tender IV

Tender IV

€15.00

Dr. Jacques Lucieer
Pages: 70 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 06-2015
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462402300


Product Description

Dit boek blikt terug op de korte geschiedenis van FPC 2 landen, de tbskliniek die in 2009 “onder stoom en kokend water” werd geopend om extra tbs-capaciteit te ontwikkelen als gevolg van de aanwezigheid eind 2006/begin 2007 van een te groot aantal passanten in de penitentiaire inrichtingen en de verwachting dat dit aantal alleen maar verder zou toenemen. Het tegendeel bleek het geval te zijn waardoor de tender niet opnieuw is aanbesteed.
Dit boek is geschreven door dr. Jacques Lucieer, psychiater en directeur van FPC 2landen die van de oprichting tot en met de sluiting leiding aan de organisatie heeft gegeven. De inhoud van dit boek is gebaseerd op een groot aantal in- en externe beleidsdocumenten, wetenschappelijke artikelen en bijdragen van enkele medewerkers. De auteur beschrijft enkele relevante thema’s die enerzijds specifiek zijn voor FPC 2landen en anderzijds van belang zijn voor het gehele veld van de forensische psychiatrie.

Naast cijfers, feiten en omstandigheden, geeft de auteur in dit boek
aandacht aan onderwerpen die vakinhoudelijk en maatschappelijk
relevant zijn en het imago en de toekomst van de tbs-maatregel in
belangrijke mate zullen bepalen.