Forensische gedragsdeskundigen in het strafproces

€15.00

De invloed en toepassing van de Wet deskundige in strafzaken
V.J.A. de Weerd
Pages: 90 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 12-2014
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462401723

Product Description

Met de Wet deskundige in strafzaken (2010) heeft de wetgever meer rechten en plichten aan gerechtelijke deskundigen gesteld en een landelijk openbaar register opgezet om tot een kwaliteitstoets te komen. Procesdeelnemers kunnen in diverse stadia van het strafproces deskundigen oproepen ter
zitting. Met betrekking tot de geestesgesteldheid van een justitiabele kunnen forensische gedragsdeskundigen de procesdeelnemers adviseren, zowel tijdens een strafproces als ook bij de uitvoering van een strafrechtelijke maatregel. Gedragsdeskundigen komt men in de rechtspleging in verschillende hoedanigheden tegen: als pro Justitia rapporteur en/of als behandelaar.

In dit boek behandelt de auteur de vraag of de Wet deskundige in strafzaken (en het daarbij behorende deskundigenregister) betrekking heeft, en voldoende is toegesneden op de forensische gedragsdeskundigen. Door in te gaan op wetsgeschiedenis, wettelijke regelingen en de eisen voor opneming in het deskundigenregister wordt nagegaan of de wetgever een onderscheid heeft gemaakt tussen de verschillende hoedanigheden van gedragsdeskundigen in een strafproces. Aan de hand van praktijkonderzoek wordt aandacht besteed aan ervaringen met de Wet deskundige in strafzaken.

Vincent de Weerd is in 2013 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is als jurist werkzaam bij de Forensisch Psychiatrische Kliniek te Assen.