Een kwestie van grensoverschrijding

€60.00

Liber amicorum
P.E.L. Janssen
Pages: 453 pages
Shipping Weight: 950 gram
Published: 09-2009
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058506252

Product Description

 

Dit Liber Amicorum werd op 21 november aangeboden aan Paul Janssen tijdens het 25-jarig bestaan van de Open Universiteit. Janssen hield zich bezig met internationaal en Europees recht, maar ook met onderwerpen als (politieke) filosofie en (volkenrechts)geschiedenis.

Inhoud:
Prelude voor Paul Janssen, Roger Brakelé
Wat is de betekenis van superior orders in het strafrechtelijk volkenrecht? Carla Berkhout
Schuivende grenzen: nabuurrelaties in het Schelde-estuarium Ineke van Bladel
Grenzen van de meerderjarigheid Goos Cardol
Geweld tegen kinderen Jaap Doek
De eigenlijke vreemdelingen Tom van Dorp
Transcendentale christologie Tilly Draaisma
‘Hij is mijn lied, mijn psalmgezang’ Hans van Druten
Solon’s Wise Advice Arthur Eyffinger
Interpretatie van het Verdrag van Ramsar André Hoeneveld
Toolbox, Straitjacket, or Normative Framework? André de Hoogh
De ongeschreven regels van krachtig lokaal bestuur Arno Korsten en Milo Schoenmaker
‘Ik hoop dat hij nu gelukkig is bij zijn Schepper’ Veranderende attitudes tegenover de dood van dieren Ignaz Matthey
Pirates: towards an international criminal law? Diana Merten
De berechting van Wilhelm II Paul Mevis
Creating value by improving control over the extended firm? Peter Nederlof
Het cartel van 1782 Jan Reijntjes
Enige rechtsvergelijkende opmerkingen over buiten¬gerechtelijke geschillenbeslechtingsmogelijkheden op het terrein van de financiële dienstverlening Jac Rinkes
Tune in Tomorrow Drie uitdagingen voor het juridische afstandsonderwijs Huub Spoormans
Aantekeningen bij een brief over grens¬overschrijdend verkeer Evert Stamhuis
Over leren en onderwijs Sjef Stijnen
De nationale democratische rechtsorde in veranderend internationaalrechtelijk perspectief Jos Teunissen
Applying the cognitive theory of multimedia learning to the design of printed learning materials Martin Valcke en Brigitte de Craene
De ongrijpbare samenleving Koos deValk
Transboundary environmental impact disputes before the International Court of Justice Karel Wellens Vrouwen en huisvesting; een kwestie van cultuur Ingrid Westendorp
Filosofie van het geschenk Henk Woldring
Van grenzen overschrijden naar grenzen verleggen Herstelrecht in de Nederlandse justitiële jeugdinrichtingen Annemiek Wolthuis
Over de wonderbaarlijke vermindering en vermeerdering van ten laste gelegde feiten Jürgen Wöretshofer
Finale voor Paul Janssen Roger Brakelé