De samengestelde Besselink

€30.00

Bruggen bouwen tussen nationaal,Europees en internationaal recht
H.R.B.M Kummeling et al. (red.)
Pages: 234 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 06-2012
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058508478

Product Description

Waardering voor een vertrekkende hoogleraar wordt in Nederland vaak, niet altijd, tot uitdrukking gebracht in de vorm van een liber amicorum. Het is een tamelijk unieke Utrechtse traditie dat collega’s ook aan het schrijven slaan bij het vertrek van een hoogleraar die nog in het volle academische leven staat, sterker nog, die voornemens is de academische carrière met volle kracht voort te zetten bij een concurrent, veelal welhaast liefkozend aangeduid als ‘zuster’faculteit. Niet iedereen valt die eer te beurt, er moet wel sprake zijn van een langdurige verbondenheid aan Utrecht, en uiteraard van bijzondere prestaties. Leonard Besselink voldoet zonder twijfel aan beide criteria. Als blijk van waardering hebben naaste Utrechtse collega’s uit verschillende disciplines zich dan ook gezet aan het schrijven van deze afscheidsbundel. Diverse bijdragen uit deze bundel zullen voor menig ‘gewone lezer’ zeer de moeite waard zijn. We hopen dat het boek als geheel Leonard Besselink strekt tot verdere inspiratie bij al het belangrijke werk dat hij niet meer onder de vlag van de Universiteit Utrecht gaat verrichten.

De bundel bevat de volgende bijdragen:

De toepassing van het concept van goed bestuur in het EU-Handvest van de Grondrechten
Henk Addink

Het intergouvernementele Koninkrijk der Nederlanden Agenda voor een samengestelde Koninkrijksleer

Gio ten Berge

 

Een samengestelde Europese politieke constitutie Italië en de eurocrisis in vijf aktes

Thomas Beukers

 

Het samengestelde Europese wetssysteem

Ton van den Brink en Linda Senden

 

Een afscheid, maar toch weer niet: eigenlijk net als de Nederlandse Antillen

Irene Broekhuijse

 

Wederzijds vertrouwen en de samengestelde rechtsorde van Dublin: grondrechten op losse schroeven?

Evelien Brouwer

 

Parlement en geheime toezichtsinformatie

Ton Duijkersloot en Henk Kummeling

 

Een samengestelde Europese burger?

Hanneke van Eijken

 

De toepassing van het Grondwettelijke decentralisatiebeginsel in het omgevingsrecht

Toon de Gier

 

Een samengestelde rechtsorde: niets voor civilisten

Ewoud Hondius

 

Parliamentary Diplomacy in the European Union

Davor Jančić

 

Het Europees en internationaal overheidscomposiet. Europese en internationale samenwerking tussen bestuursorganen

Oswald Jansen

 

De spagaat van het EHRM in de zaak Lautsi. Mensenrechtenbescherming in het spanningsveld tussen internationaal toezicht en het primaat van de staat

Titia Loenen

De doorwerking van artikel 17 EVRM in de Nederlandse rechtsorde

Paulien de Morree

 

Herijking van de rol van het Nederlandse parlement bij de verdragsprocedure. Op zoek naar een nieuwe constitutionele dialoog

Brecht van Mourik en Remco Nehmelman

 

Collisions between EU law and national law

Rolf Ortlep en Maartje Verhoeven

 

De relatie van de Caribische delen van het Koninkrijk met de Europese Unie

Jaime M. Saleh

 

De afweging tussen grondrechten en fundamentele vrijheden in het Europese recht: het Hof van Justitie EU als ‘koorddanser’

Sybe de Vries

 

De doorwerking van richtlijnen in een samengestelde Europese rechtsorde

Rob Widdershoven

 

De basis voor doorbreking van appelverboden in het bestuursrecht

Paulien Willemsen