Verkeersgegevens en artikel 13 Grondwet

€20.00

Een technische en juridische analyse van het onderscheid tussen verkeersgegevens en inhoud van communicatie
Bert-Jaap Koops en Jan Smits, mmv Frank van der Kroon
Pages: 165 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 02-2014
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462400900

Product Description

Nu de telegraaf is verdwenen en het Internet is ingeburgerd, wil de wetgever artikel 13 van de Grondwet – het brief-, telefoon- en telegraafgeheim – vervangen door een brief- en telecommunicatiegeheim. Momenteel beschermt artikel 13 Grondwet alleen de inhoud van communicatie, en niet verkeersgegevens, dat wil zeggen gegevens zoals wie met wie wanneer belt of mailt. Maar hoe baken je verkeersgegevens af van inhoud van communicatie? Sommige verkeersgegevens zijn tegelijk inhoud, zoals de onderwerpsregel van een emailbericht, en vaak geven verkeersgegevens, zoals  Internetadressen, informatienummers en locatiegegevens, zicht op de inhoud van communicatie.
En naast het conceptuele onderscheid is er ook een technische uitdaging: kun je in de dynamische Internetcontext, waarin doorlopend nieuwe protocollen verschijnen, verkeersgegevens wel steeds technisch scheiden van de inhoud van communicatie?

Dit boek, dat geschreven is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van de herziening van artikel 13 Grondwet, geeft antwoord op de vraag in hoeverre het mogelijk is om verkeersgegevens en inhoud van communicatie nu en in de nabije toekomst voldoende scherp af te bakenen, zowel in technische als in juridische zin. Het biedt een integrale reflectie op het onderscheid tussen verkeersgegevens en communicatie-inhoud in een sterk aan veranderingen onderhevig communicatielandschap. De visie die hierin wordt gepresenteerd op de betekenis en de (on)houdbaarheid van het onderscheid tussen verkeersgegevens en inhoud is niet alleen van belang voor de herziening van artikel 13 Grondwet, maar ook voor de verdere ontwikkeling van het straf(proces)recht en het bestuursrecht rond elektronische communicatie in de toekomst.