Grensverkeer

€20.00

De meerstemmigheid van de geestelijk verzorger bij justitie
Theo de Wit, Reijer de Vries, Ryan van Eijk (red.)
Pages: 150 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 11-2013
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462400597

Product Description

De eerste reeks van de hier gepubliceerde bijdragen staat in het kader van een driejarige cyclus van het justitiepastoraat in Nederland. Die cyclus richtte de aandacht  op de communicatie van geestelijk verzorgers bij justitie in de drie relaties die zij in hun werk onderhouden: 1- de communicatie in het bijstaan van gedetineerden, en de communicatie voortkomend vanuit hun dubbele loyaliteit namelijk jegens 2- de overheid en jegens 3- hun ‘zendende instantie’.

 

 

 

De betrekking van de geestelijk verzorger tot de zendende instantie staat centraal in deze bundel en rondt de cyclus af, nadat eerder de overheid (Twee heren dienen, 2011) en de gedetineerden (‘Graag een normaal gesprek’, 2012) centraal stonden. De eerste vijf bijdragen zijn grotendeels uitwerkingen van lezingen  op de studiedagen 2013; een verdere bijdrage is mede gebaseerd op materiaal dat door rooms-katholieke geestelijke verzorgers tijdens hun studiedagen is ingebracht. De centrale thematiek die de bijdragen in dit thematisch deel verbindt, is de opdracht van de geestelijk verzorger om de werelden van ‘binnen’ en ‘buiten’, gevangenis en kerk, gevangenisbewoner en burger in de samenleving en de daarmee verbonden waarderingen en houdingen (vertrouwen/wantrouwen, humaan/inhumaan, crimineel/ medeburger) met elkaar te verbinden. De geestelijk verzorger heeft in zijn werk niet alleen te maken met dit grensverkeer – hij of zij praktiseert dit ook zelf.

 

 

 

Naast dit thematisch deel bevat de bundel nog een bijdrage over vergeving van de theoloog De Vries, een artikel over de relatie tussen onvolmaaktheid, menselijkheid en barmhartigheid van de filosoof De Wit, een eerste resultaat van een onderzoek naar boosheid bij gedetineerden door justitiepredikante Terlouw-Sterk en een weergave van het onderzoek naar de taak van de justitiepastor aangaande humaniteit tijdens detentie waarop justitieaalmoezenier Van Eijk in 2013 promoveerde.