Home » Hybride overname van strafvervolging

Hybride overname van strafvervolging

€20.00

Een (rechtsvergelijkend) onderzoek naar de overname van strafvervolging van een internationaal gerecht en nationale berechting van internationale misdrijven door Nederland en Bosnië-Herzegovina
Marjon Dammers
Pages: 115 pages
Shipping Weight: 550 gram
Published: 09-2013
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462400290

Product Description

In het Wetboek van Strafvordering is in april 2012 een nieuwe regeling opgenomen waardoor Nederland strafvervolging kan overnemen van internationale gerechten, zoals het International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia en het International Criminal Tribunal for Rwanda. Nederland heeft er dus een nieuw instrument bij om uitwerking te geven aan zijn verplichtingen ingevolge het complementariteitsbeginsel. Nationale vervolging en berechting van internationale misdrijven is een complexe aangelegenheid, in dit onderzoek worden de hybride War Crimes Chambers van Bosnië-Herzegovina vergeleken met het werk van de Nederlandse WIMkamer. Onderzocht wordt welke voorwaarden kunnen bijdragen aan de effectieve vervolging en berechting van internationale misdrijven op nationaal niveau. Deze nieuwe vorm van overname van strafvervolging staat centraal in dit onderzoek.