Straf en schadevergoeding: drie historische hoofdstukken

€15.00

E.J.M.F.C. Broers
Pages: 71 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 07-2013
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462400115

Product Description

 

Het strafrecht behoort, zeker voor beginnende rechtenstudenten, tot de meest aansprekende delen van het recht. Zowel de feiten die binnen dit rechtsgebied vallen, als de reacties die op deze feiten volgen, kunnen diep ingrijpen in een mensenleven. De ontwikkeling die het strafrecht in Europa heeft doorgemaakt, is er een van vele eeuwen geweest. Enkele van de hoofdlijnen van deze evolutie zullen in dit boekje worden geschetst. Daarbij zal tevens aandacht worden besteed aan de geleidelijke verdringing van private personen van het terrein van het strafrecht naar dat van de schadevergoeding en aan de wijze waarop het schadevergoedingsrecht zich verder heeft ontwikkeld.

Mr. E.J.M.F.C. Broers is als universitair docent verbonden aan het departement Publiekrecht, Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis van de Tilburg Law School. Van zijn hand verschenen reeds diverse boeken en artikelen over de geschiedenis van het strafrecht.

Bij Wolf Legal Publishers verscheen eerder ook zijn blogboek vol grappige verhalen: Vijftig verhalen vol vrolijk verdriet.