Blauwe pillen op de zwarte markt

€15.00

Een exploratief onderzoek naar het gebruik en de verkoop van illegale erectiemiddelen in Nederland
Rosa Koenraadt
Pages: 101 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 04-2013
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058509741

Product Description

Erectiemiddelen behoren tot de meest vervalste en illegaal verkochte medicijnen in zowel Nederland als andere West-Europese landen. Over de handel, de verkoop en het gebruik van deze illegale middelen is tot op heden weinig bekend. Op welke manieren worden de illegale medicijnen verkocht en bestaat er voor de illegale middelen een andere doelgroep dan voor die van de legale medicatie? Welke individuele, subculturele en maatschappelijke factoren dragen bij aan de vraag naar illegale erectiemiddelen in Nederland? In dit boek beantwoordt de auteur dergelijke vragen niet alleen aan de hand van psychische, biologische en maatschappelijke invloeden, maar ook naar financiële en marketing maatstaven. Daartoe voerde zij een internet analyse uit en begaf zich in de wereld van gebruikers, tussenpersonen en verkopers. Illegale erectiemiddelen worden veelal verkocht via het internet, maar ook via  minder voor de hand liggende kanalen worden deze middelen aan de man gebracht. Onder de toonbank, op feesten of via vrienden weten verkopers de consument te bereiken. Dit boek geeft een gedocumenteerde inkijk in een wereld vol heimelijke dynamiek.

 

Rosa Koenraadt is criminoloog en werkzaam aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht.