BOB-wetgeving Curaçao

€20.00

De Landsverordening bijzondere opsporingsbevoegdheden en andere spoedeisende veranderingen inclusief Memorie van toelichting
Prof. mr H. de Doelder, mr J.H.J. Verbaan en mr R.J. Verbeek (red.)
Pages: 124 pages
Shipping Weight: 300 gram
Published: 12-2012
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058509352

Product Description

 

In de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten is de Landsverordening bijzondere opsporingsbevoegdheden en andere spoedeisende veranderingen in 2012 in werking getreden. Dit boek bevat de tekst van deze Landsverordening. Voor Curaçao en Sint Maarten geldt dat de bepalingen gelijkluidend zijn. Dat geldt ook voor Aruba, zij het dat op enkele ondergeschikte punten wordt afgeweken. De afwijkende bepalingen worden vermeld. De redacteuren waren als medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam nauw betrokken bij het opstellen van de Landsverordening en de bijbehorende Memorie van toelichting. Die Memorie van toelichting is ook opgenomen in dit boek en bevat tevens de toelichting op de
wijzigingen die bij Nota van wijziging zijn gemaakt. De redactie geeft, waar nodig, nadere aanvulling of toelichting op de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de wetgevingstrajecten. Gelet op het feit dat de bijzondere opsporingsbevoegdheden tot nu toe geen onderdeel uitmaakten van het Wetboek van Strafvordering heeft de redactie gemeend deze voor de praktijk belangrijke wetgeving in dit boek te vervatten.

Dit boek vormt het vierde deel van deze reeks. Hiervoor verschenen bij dezelfde
uitgever Caribisch Wetboek van Strafrecht (2008), Strafrecht in de Antillen na
‘10-10-10’ (2010) en Wetboek van Strafrecht Curaçao (2011).