Status of forces

€40.00

Strafrechtsmacht over militaire in het buitenland
Joop Voetelink
Pages: 400 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 09-2012
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058508638

Product Description

Nederland draagt al decennia bij aan crisismanagementoperaties van de VN en andere organisaties en heeft door de economische crisis een toenemend belang bij internationale militaire samenwerking. Hierdoor zijn tegenwoordig het hele jaar door Nederlandse militairen aanwezig op buitenlands grondgebied. De regering heeft herhaaldelijk de behoefte benadrukt aan duidelijke regels over de juridische positie van deze troepen in het buitenland. Het belangrijkste element van dit soort regels vormt de rechtsmacht om militairen te kunnen berechten indien zij in het buitenland een strafbaar feit hebben begaan.

Wanneer militairen in het buitenland worden ingezet, is het gebruikelijk dat de juridische positie van de troepen wordt vastgelegd in een statusregeling. Tegenwoordig gebeurt dit vaak in de vorm van een internationale overeenkomst: de zogeheten Status of Forces Agreement (SOFA). Het gebruik van deze overeenkomsten heeft het voordeel dat de status van de troepen die buiten de eigen staatsgrenzen worden ingezet, duidelijk vaststaat voor de activiteiten waarvoor de SOFA is opgesteld. De juridische theorie waarop de SOFA is gebaseerd, is vaak een stuk minder helder, zodat in de situatie dat geen statusregeling kan worden opgesteld, de juridische positie van militairen vragen kan oproepen.

Dit boek brengt het internationaalrechtelijk en militair operationeelrechtelijk perspectief bij elkaar om bij te dragen aan de theorievorming over de strafrechtsmacht van troepen in het buitenland. Uitgaande van deze theorie wordt vervolgens voorgesteld om te komen tot een Status of Forces Compendium die, gebaseerd op de praktijk van staten en organisaties, bouwstenen bevat voor het opstellen van specifieke SOFA’s.