Omkoping bestraft?

€40.00

Internationale invloeden op de strafrechtelijke bestrijding van (buitenlandse) omkoping
Gerben Smid
Pages: 425 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 09-2012
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058508652

Product Description

 

Nederland is partij bij verscheidene verdragen die een strafbaarstelling voor-schrijven van het omkopen van buitenlandse ambtenaren. In 2001 zijn de Nederlandse strafbaarstellingen van ambtelijke omkoping herzien, waarbij ook deze verdragsverplichtingen zijn geïmplementeerd. Ruim tien jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen hebben zij echter nog niet geleid tot enige veroordeling.

In dit onderzoek worden de totstandkoming en inhoud besproken van de anti-corruptieverdragen van de OECD, de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties. Onderzocht is vervolgens in hoeverre de Nederlandse strafbaarstellingen van (buitenlandse) omkoping voldoen aan de verplichtingen die uit deze verdragen voortvloeien. Aanbevelingen worden gedaan voor wijziging en aanvulling van de Nederlandse strafwetgeving ten aanzien van corruptie en voor de opsporings- en vervolgingspraktijk.