Economisch strafrecht en bestuurlijke boete

€25.00

Kenniscentrum economisch strafrecht Arnhem
R. C. van Houten (redactie)
Pages: 170 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 06-2012
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058508539

Product Description

 

Op vele onderdelen van het economisch recht zijn de afgelopen jaren diverse systemen van beboeting door bestuurlijke instanties ingevoerd. De bestraffing is daarmee een onderdeel van het bestuursrecht recht geworden. In deze bundel wordt door de auteurs van de bijdragen op een aantal belangrijke en principiële aspecten van deze ontwikkeling ingegaan. De bijdragen zijn bewerkingen– in één geval zelfs zeer uitvoerige bewerking – van inleidingen die de auteurs op de themadag hebben gehouden.

Jaap Roording bespreekt de vraag welk beleid de wetgever inzake de inzet van het strafrecht en de bestuurlijke boete in de ordeningswetgeving voert en welke ontwikkelingen in dat beleid waarneembaar zijn. Vervolgens geeft Oswald Jansen niet alleen een analyse van vele zo niet alle boeteregelingen, maar ook een beschouwing over eenheid in wetgeving en een over de eenheid in rechtspraak in het bestuurlijke boeterecht. Voortgaand op de bestuursrechtelijke invalshoek gaat Wim Cornelissen in op (zijn) ervaringen van de bestuursrechter met bestuurlijke boetes. Opmerking verdient dat hij dat in het bijzonder doet voor de Wet arbeid vreemdelingen, omdat de handhaving van deze wet tot enkele jaren daarvóór door middel van het economische strafrecht (Wet op de economische delicten) plaats vond. Hans Lensing maakt enkele opmerkingen over de verhouding van enerzijds economisch strafrecht en anderzijds bestuurlijke boete en OM-strafbeschikking vanuit het perspectief van de rechtseenheid. Hij doet dat wel overwegend vanuit een  strafrechtelijke invalshoek. Daan Doorenbos constateert in zijn bijdrage dat bij de handhaving van het ordeningsrecht niet meer het “gewone” strafrecht maar het bestuursstrafrecht inmiddels voorop staat. Hij beantwoordt de vraag hoe dat moet worden gewaardeerd. Last but not least bespreekt Paul Frielink de – volgens hem van bestuurlijke afdoening te onderscheiden – OM-afdoening. Daarbij komen in het bijzonder aan de orde achtergrond en de totstandkoming van de Wet OM-afdoening alsmede de rechtsbescherming.