Vonnisafspraken

€45.00

Een rechtsvergelijkende studie naar een vorm van onderhandelingsjustitie in Italië, Duitsland en Frankrijk
Laura Peters
Pages: 557 pages
Shipping Weight: 550 gram
Published: 06-2012
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058508386

Product Description

Sinds enige decennia staat een vergroting van de efficiency in de strafrechtsketen hoog op de politieke agenda van verschillende landen. Waar de Nederlandse wetgever in 2008 koos voor de implementatie van de strafbeschikking, kozen wetgevers van andere continentaal Europese landen voor de implementatie van zogenaamde vonnisafspraken. Deze op de Anglo-Amerikaanse plea bargaining geïnspireerde wijze van afdoening bestaat hieruit dat het openbaar ministerie, de verdediging en eventueel de rechter een afspraak maken over de op te leggen straf, waarbij de verdachte afziet van de uitgebreide waarborgen van het onderzoek ter terechtzitting. Nu geen volledig onderzoek ter terechtzitting meer hoeft plaats te vinden, dragen vonnisafspraken bij aan een grote capaciteitsbesparing binnen de strafrechtspleging. Anderzijds werpt het afdoen van strafzaken op basis van afspraken vragen op naar de passendheid van dergelijke consensuele procesvormen binnen de traditioneel continentale strafvorderingssystemen. De onderhavige studie geeft een beschrijving van drie grote continentaal Europese strafsystemen en brengt de ontwikkeling en implementatie van vonnisafspraken in kaart. Vanuit dit extern rechtsvergelijkend perspectief is het mogelijk een nieuw licht te werpen op de Nederlandse keuze voor de strafbeschikking. 
  Laura Peters was van 2005 – 2010 verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is momenteel postdoc onderzoeker criminal law aan de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen.