Schadecompensatie bij overschrijding van de redelijke termijn

€20.00

Rechtsbescherming tegen schending van het beginsel van de redelijke termijn in strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures
Eva van der Veer
Pages: 185 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 05-2011
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058506566

Product Description

 

 

Haastige spoed is zelden goed, zeker indien het juridische procedures betreft. Het is immers in ieders belang dat rechtspraak zorgvuldig tot stand komt. Maar juridische procedures kunnen ook té lang duren. Daarom is in art. 6 EVRM het beginsel van de redelijke termijn opgenomen: verdragsstaten zijn verplicht hun rechtspraak zo in te richten dat procedures waarin burgerlijke rechten en verplichtingen worden vastgesteld of de gegrondheid van een ingestelde vervolging wordt bepaald, binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Art. 13 EVRM bepaalt dat iedere burger, wiens rechten en vrijheden uit het EVRM zijn geschonden, recht heeft op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie.

In deze scriptie wordt onderzocht in welke gevallen en op welke wijzen burgers naar Nederlands recht aanspraak kunnen maken op een vorm van compensatie indien in een strafrechtelijke of civielrechtelijke procedure de redelijke termijn als bedoeld in art. 6 EVRM is overschreden, en of dit een daadwerkelijk rechtsmiddel biedt in de zin van art. 13 EVRM.