Politiewerk: tussen taak en uitvoering

€40.00

Een vergelijkend onderzoek naar de basispolitiezorg in Nederland en Noordrijn-Westfalen
C.M.B. Liedenbaum
Pages: 388 pages
Shipping Weight: 650 gram
Published: 04-2011
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058506467

Product Description

 

In Nederland staat het functioneren van de politie permanent in de belangstelling. Vooral het afgelopen decennium is de druk op de politie toegenomen. De politie moet zich meer gaan bezighouden met haar kerntaken: noodhulp, handhaving en opsporing. Als gevolg hiervan wordt binnen de politieorganisatie gezocht naar een ‘optimale structurering’ van de basispolitiezorg. Daarbij wordt de politie geconfronteerd met allerlei dilemma’s en discussies over hoe het politiewerk aan de basis van de organisatie eruit zou moeten zien.

Om meer zicht te krijgen op het functioneren van de politie wordt in dit boek verslag gedaan van een vergelijkend onderzoek naar de basispolitiezorg in Nederland en Noordrijn–Westfalen. Juist vanwege het duidelijke verschil in de wettelijke en organisatorische inbedding van de politie in beide landen is het interessant te zien wat dit betekent voor de inrichting en uitvoering van de basispolitiezorg. Welke verschillen zijn in de taakuitvoering te ontdekken en in hoeverre zijn deze te verklaren door de wettelijke en organisatorische inbedding?

Ter beantwoording van deze vraag heeft in twee Nederlandse en twee Noordrijn–Westfaalse politiekorpsen uitgebreid observatieonderzoek bij de noodhulp en wijkpolitie plaatsgevonden. Dit boek geeft een gedetailleerde beschrijving van deze observaties en plaatst ze tegen de achtergrond van het politiebestel, de politieorganisatie en de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer.

Op 29 april 2011 promoveerde Caroline Liedenbaum (1979) aan de Universiteit Twente.