Toerekeningsvatbaarheid: Over vrije wil, wetenschap en recht

€20.00

T.I. Oei, G. Meynen (eds.)
Pages: 200 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 01-2011
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058506313
ISBN (softcover) : 9789058506177

Product Description

 

Het platform Psychiatrie en Recht (coördinator Prof. dr. Karel T.I. Oei)  van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie organiseert in samenwerking met de faculteit Wijsbegeerte (dr. Gerben Meynen) van de VU een studiedag op 20 januari 2011 over de actuele betekenis van het concept toerekenings-vatbaarheid op grond van ontwikkelingen binnen de filosofie, strafrecht en neuroscience. Aan de orde zullen komen begripsbepaling, ontwikkelingen in neuroscience, strafrecht, filosofie en de gevolgen daarvan voor de praktische toepasbaarheid van het begrip toerekeningsvatbaarheid. Is er nog toekomst voor de hantering van het begrip toerekeningsvatbaarheid voor het strafrechtelijke forum? In welke mate bepaalt de notie van vrije wil deze toepasbaarheid? Kan de gedragsdeskundige ook zonder de toepassing van de begrippen toerekeningsvatbaarheid en vrije wil zinvol opereren in het strafrechtelijke discours? In welke mate is de invloed van medicatie/drugs bepalend voor de toerekening van verdachten? Kan de verdachte van een ernstig delict met gebruik van medicatie volledig toerekeningsvatbaar worden geacht, en zo ja, hoe liggen dan zijn verantwoordelijkheden?