Forensisch psychiatrische snippers 2011

€30.00

Prof. dr. T.I. Oei
Pages: 400+ pages
Shipping Weight: 510 gram
Published: 01-2011
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058506092

Product Description

In deze bundel komen onderwerpen aan de orde die een brug slaan tussen de psychiatrie en justitie, de forensische psychiatrie. Een brug tussen twee geheel verschillende vakgebieden, met elk zijn eigen doelstelling, maatschappelijke oriëntatie en taal. Alleen al door de wetgeving, maar ook door de organisatievorm en de wijze van financiering vormen deze vakgebieden aparte systemen die lastig met elkaar in verband te brengen zijn.

De klassieke forensisch psychiatrische vraagstellingen van ontoerekeningsvatbaarheid, relatie tussen psychiatrische ziekte en delict, en hetvoorspellen van gevaar alsmede de modernisering van de psychiatrie, waarbij de patiënten niet meer in een inrichting, maar in hun eigen maatschappelijke omgeving kunnen worden behandeld en begeleid, heeft geleid tot het raken van beide vakgebieden aan elkaar. Het is de auteur gelukt allerlei aspecten van de forensische psychiatrie in de vakliteratuur en de media aan de orde te stellen op een manier die zowel voor mensen die werkzaam zijn bij justitie als in de gezondheidszorg verhelderend is, en zo de samenwerking ten voordele van de patiënten bevordert.

Voor studenten en wetenschappers, zowel in de geneeskunde als aan de juridische faculteit, is dit boek met zijn essays en beschouwingen een inspiratiebron om vanuit de forensische psychiatrie professioneelte kijken naar het andere gebied.

Dit boek is verplichte literatuur voor studenten van het Mastervak `Forensische psychiatrie` aan de Universiteit van Tilburg en is de 6e herziene druk

Prof. dr. T.I. Oei is bijzonder Hoogleraar Forensische Psychiatrie, Universiteit van Tilburg