Politieke Verdediging

€35.00

Een analyse van historische en actuele politieke strafzaken en de strategie van de verdediging
Ties Prakken, Jan Fermon
Pages: 385 pages
Shipping Weight: 600 gram
Published: 07-2010
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058505446

Product Description

 

Politieke processen zijn van alle tijden en daarin wordt meestal politiek verdedigd. Soms maakt de verdediging een proces pas politiek. Jan Fermon en Ties Prakken putten uit hun jarenlange ervaring met politieke verdediging in deze analytische beschouwing over strafrecht en politiek. Naast de beschrijving van een aantal beroemde historische processen en processen waarbij de auteurs in Nederland en België zelf betrokken waren, gaan zij in op de strategie van politieke verdediging ten behoeve van advocaten die met politieke zaken te maken krijgen en hun (potentiële) cliënten die zich misschien niet altijd realiseren wat de mogelijkheden van een politiek proces zijn en wat zij van een advocaat wel en niet kunnen verwachten. Maar ook wie als  `buitenstaander’ in dit grensgebied tussen recht en politiek geïnteresseerd is, zal er het nodige van zijn gading vinden.

Jan Fermon is advocaat in Brussel en onderzoeker strafrecht aan de Universiteit Maastricht en Ties Prakken is advocaat in Amsterdam en em. hoogleraar strafrecht aan de Universiteit Maastricht.

 

Kijk hier voor meer informatie: https://sites.google.com/site/politiekeverdediging/