Home » Aard en omvang agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Aard en omvang agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

€15.00

Drs. Marieke van Vugt, Prof. dr. Stefan Bogaerts
Pages: 28 pages
Shipping Weight: 120 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058503114

Product Description

 

Een zeer actueel onderwerp waar momenteel veel aandacht aan wordt besteed.

Op 26 oktober 2006 is het ‘Actieprogramma aanpak agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit actieprogramma is gericht op het aanpakken van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak.

Er zijn in het rapport 23 acties opgenomen die moeten bijdragen aan het veiliger maken van het uitvoeren van de publieke taak. Het actieprogramma beperkt zich tot agressie en geweld tegen een andere dan de eigen persoon. Agressie en geweld moeten doelbewust en tegen de wil van de werknemer plaatsvinden; voor deze definitie is de functie of taak die de werknemer heeft binnen die organisatie niet van belang. Het maakt ook geen verschil wanneer of in welke omstandigheden agressie en geweld plaatsvinden, mits deze verband houden met de werkzaamheden in de publieke taak. Dit betekent dat ook werkgerelateerde voorvallen in de privésituatie binnen dit programma vallen. Een bedreiging van een belastinginspecteur en zijn gezin valt bijvoorbeeld onder de werking van dit actieprogramma.