Dimensions of Personality (Pathology) in Incarcerated Boys

€25.00

studie naar de samenhang tussen dimensies van persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie en variabelen gerelateerd aan delinquent gedrag
Ellemieke Nederlof
Pages: pages
Shipping Weight: 300 gram
Published: 03-2009
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058504159


Product Description

Bepaalde dimensies van persoonlijkheidsstoornissen bij delinquente jongens houden verband met vormen van mishandeling van de jongens, blijkt uit het promotieonderzoek van Ellemieke Nederlof. Een verband tussen dimensies van persoonlijkheid(sstoornissen) en ten laste gelegde feiten lijkt niet te bestaan. Nederlof voerde haar onderzoek uit onder jongens in de jeugdgevangenis in Spijkenisse. Goed milieu beschermt tegen effect mishandeling. Ze toonde ook aan dat mishandeld zijn in de voorgeschiedenis gerelateerd was aan persoonlijkheidsproblematiek in de delinquente jongens. Asociaal gedrag bleek meer voor te komen in delinquente jongens met een voorgeschiedenis van seksuele of lichamelijke mishandeling. Een belangrijke bevinding was dat dit effect voor `emotionele disregulatie` alleen optrad in jongens die aangaven ook emotioneel verwaarloosd te zijn door hun ouders of verzorgers.

Nederlof suggereert dat het opgroeien in een warm en ondersteunend milieu jongens kan beschermen tegen de gevolgen van andere vormen van mishandeling. De persoonlijkheidskenmerken van de delinquente jongeren bleken niet gerelateerd te zijn aan het type of de ernst van het delict dat hun ten laste was gelegd. Deze zouden meer beïnvloed kunnen worden door de fase van en criminele loopbaan waarin een jongere verkeert, dan door zijn persoonlijkheid.

Nederlof promoveerde op 13 maart 2009 aan de Universiteit van Tilburg.