Combi-zitting: meer recht doen aan jeugdigen

€15.00

Een onderzoek naar de pilot gecombineerde zittingen binnen de jeugdrechtspraak in Arnhem
Reyer Baas en Miek Laemers
Pages: 77 pages
Shipping Weight: 200 gram
Published: 07-2009
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058504173

Product Description

 

Bij de rechtbank Arnhem loopt sinds eind 2007 een experiment met het combineren van straf- en civiele zittingen voor jeugdigen. De zogenoemde ‘combi-zitting’ maakt een integrale behandeling van de zaken van één jeugdige (bijvoorbeeld een winkeldiefstal, een leerplichtkwestie en een ondertoezichtstelling) mogelijk en beoogt aldus méér recht te doen aan de jeugdige. Heeft zo’n zitting inderdaad meerwaarde (en zo ja, waarom dan) of moet ze nog eens goed onder de loep genomen worden voordat ook andere rechtbanken de combi-zitting binnen hun jeugdrechtspraak introduceren? Is de uitgangssituatie bij andere rechtbanken van belang voor invoering? Welke resultaten en problemen zijn te verwachten wanneer een familiesector in overleg met partners als Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, leerplichtambtenaren en advocaten combi-zittingen gaat organiseren? Deze vragen staan in het voorliggende rapport centraal.

Het boek is uitgebracht op verzoek van de Raad voor de rechtspraak en betreft een vooronderzoek naar het als pilot in Arnhem gestarte combi-project, om te kunnen bepalen welke aspecten en vragen aan bod moeten komen bij een diepgaande evaluatie.