Herziening na vrijspraak

€15.00

Afscheidsrede
Peter J.P. Tak
Pages: 40 pages
Shipping Weight: 110 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058503992

Product Description

Dit boek gaat over herziening. De herziening is een buitengewoon rechtsmiddel omdat met dat rechtsmiddel wel kan worden opgekomen tegen een strafrechtelijke veroordeling die definitief is.

Herziening is mogelijk in drie uitzonderlijke situaties.

De eerste situatie is dat er twee veroordelingen zijn die niet met elkaar overeen te brengen zijn, zoals bijvoorbeeld een veroordeling van A door de rechtbank Amsterdam voor een diefstal gepleegd te Amsterdam op 16 augustus 2008 om 14.00 uur en een veroordeling van diezelfde A door de rechtbank Arnhem voor een overval op een postagentschap gepleegd op dezelfde datum en hetzelfde tijdstip in Nijmegen.

De tweede uitzonderlijke situatie is dat er sprake is van een novum, een nieuwe feitelijke omstandigheid die de strafrechter, toen hij oordeelde in de zaak, niet kende maar die zeer waarschijnlijk tot een ander vonnis zou hebben geleid als de rechter deze wel gekend zou hebben. Zo’n novum lijkt gegeven in de zaak Lucia de B die veroordeeld is voor onder andere de moord op baby Amber terwijl er nu deskundigenberichten voorliggen dat Amber een natuurlijke dood is gestorven.

De derde uitzonderlijke situatie is dat er herziening kan worden gevraagd op grond van een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens waarbij een schending van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens is vastgesteld.De Nederlandse regeling van de herziening staat erg onder druk omdat er nauwelijks te overkomen eisen worden gesteld om een verzoek tot herziening toegewezen te krijgen.