Veiligheid als opdracht

€25.00

Een onderzoek naar veiligheid als fundamenteel recht en als positieve verplichting
R.W. van Zuijlen
Pages: 180 pages
Shipping Weight: 600 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058503848

Product Description

De zorg voor veiligheid behoort van oudsher tot de centrale opdrachten van de staat, zelfs zijn belangrijkste, menen sommigen. De mens wil veilig zijn en zich veilig voelen en de staat dient ertoe bij te dragen dat doel te realiseren. Een dergelijk uitgangspunt maakt direct duidelijk dat het denken over veiligheid niet los gezien wordt van het denken over de staat. Een opvatting over veiligheid impliceert een opvatting over de staat.

In het vervolg van deze studie wordt duidelijk dat veiligheid een belangrijke factor was, en nog steeds is, om een bepaald samenlevingsverband in theorie en praktijk te construeren en om de verhouding tussen staat en burger te legitimeren.

Opbouw van het boek
Hoofdstuk I Veiligheid: bescherming van de burger tegen medeburgers
Hoofdstuk II Veiligheid en sociaal contract
Hoofdstuk III Veiligheid en constitutie
Hoofdstuk IV Veiligheid als grondrecht
Hoofdstuk V Veiligheid en politie(taak)
Hoofdstuk VI Veiligheid als positieve verplichting
Hoofdstuk VII Slotbeschouwing