Praktijkboek strafrecht

€30.00

J.K.J. van den Boom
Pages: 276 pages
Shipping Weight: 700 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058503640


Product Description

Dit praktijkboek bevat zowel materieelrechtelijke als strafprocessuele aspecten die met (enige) regelmaat aan de orde komen op zittingen van de strafrechter. Het idee voor dit boek is ontstaan toen ik in 2004 zittingen als politierechter ging doen, maar de onderwerpen zijn ook relevant voor de zittingen van de meervoudige kamer. Het boek is bedoeld voor iedereen die op professionele wijze direct bij strafrechtzittingen betrokken is, dus met name voor strafrechters, advocaten, officieren van justitie, gerechtssecretarissen en parketsecretarissen.

Inhoud boek (beknopt)

Voorwoord
Avas (afwezigheid van alle schuld)
Bedreiging (art. 285 Sr)
Benadeelde partij
Betekening van dagvaardingen en oproepingen
Causaal verband
Getuigen
Heling
Noodweer / noodweerexces (art. 41 Sr)
Omzetting taakstraf in vervangende hechtenis – bezwaarprocedure
Openlijk geweld
Overmacht (art. 40 Sr)
Particuliere opsporing
Rechtspersonen / feitelijk leidinggeven (art. 51 Sr)
Redelijke termijn
Richtlijnen OM: geen transactie aangeboden (ontvankelijkheid OM)
Schuld (culpa)
Schuld (culpa) in het verkeer
TUL (tenuitvoerlegging)
Verdenking (redelijk vermoeden van schuld)
Verdenking op basis van anonieme tip of CIE-informatie
Voorbedachte raad
Voorwaardelijk opzet
Vormverzuimen bij het voorbereidend onderzoek (art. 359a Sv)
Wijziging tenlastelegging