Forensisch DNA-onderzoek

€50.00

Een balans tussen opsporing en fundamentele rechten
M. Prinsen
Pages: 256 pages
Shipping Weight: 650 gram
Published: 06-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058503596

Product Description

DNA-onderzoek is een relatief nieuwe techniek die binnen het strafrecht vooral gebruikt wordt om verdachten te identificeren. Tekenend voor het huidige debat omtrent het gebruik van nieuwe technieken binnen het strafrecht zijn uitspraken als de volgende. “Voor het vergroten van de slagingskansen van het opsporingsonderzoek is het (…) van belang dat nieuwe technische en juridische mogelijkheden, waaronder het DNA-onderzoek, zoveel mogelijk worden benut”. Dergelijke uitspraken tonen aan dat veel belang wordt gehecht aan de introductie van nieuwe technieken en dat wordt aangenomen dat deze de slagingskans om het bewijs rond te krijgen vergroten. Hierbij moet worden opgepast dat nieuwe techniek niet wordt geïdealiseerd.

Er lijkt soms weinig besef te zijn van de eigenlijke waarde, in termen van de conclusies die getrokken kunnen en mogen worden, en eventuele risico’s, bijvoorbeeld op fouten en misinterpretaties, terwijl de noodzaak van het verruimen van mogelijkheden niet zonder meer vaststaat. Daar komt bij dat bij een verruiming van wettelijke mogelijkheden altijd zorgvuldig de argumenten voor en tegen dienen te worden afgewogen.

In dit boek wordt voor één techniek, namelijk het DNA-onderzoek, een zorgvuldige afweging gemaakt. Drie deelonderwerpen staan daarbij centraal, te weten de DNA-databank, het grootschalig DNA-onderzoek en DNA en persoonskenmerken.