Pet af

€60.00

Liber amicorum DH de Jong
B.F. Keulen, G. Knigge en H.D. Wolswijk
Pages: 600 pages
Shipping Weight: 1300 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058503404

Product Description

 

Dirk Herman de Jong nam onlangs afscheid van de Universiteit van Groningen, departement strafrecht en criminologie. Bij zijn afscheid ontving hij deze bundel met de bijdragen op uiteenlopende terreinen van het strafrecht.

Inhoud:
Inleiding
Enkele opmerkingen over de voorwaardelijke modaliteit J.P. BALKEMA
Wetende dat H. DE DOELDER
Persoonlijke verschijning ter griffie bij het aanwenden van een rechtsmiddel H.K. ELZINGA
Oud (worden) in de gevangenis J.P.S. FISELIER
De antonimiteit van daderschap en zorgvuldig gedrag E. GRITTER
Een kwestie van kwaliteit Integrale strafrechtswetenschap en de discussie over de wetenschappelijkheid van de rechtsgeleerdheid W.J.M. DE HAAN
Bevestigen of vernietigen A.E. HARTEVELD
Strafproces en feitsbegrip of: Hoe de inrichting van het strafproces de uitleg van de regel ne bis in idem kleurt W.F. VAN HATTUM
Doel(matig) getroffen maar ook vernietigd? Lotgevallen van strafzaken met terecht voorstelde cassatiemiddelenJ. HIELKEMA
Inspiratie uit de West voor een geïntegreerde herziening van het Wetboek van Strafrecht J. DE HULLU
‘Symbolisch strafrecht’ en ‘Symbolisch straffen’C. KELK
Beschikkingsmacht centraal bij functioneel plegenBeschouwingen naar aanleiding van het drijfmestarrest M. KESSLER
Artikel 140 Sr. Vier internationale ontwikkelingen en een begrafenis? B.F. KEULEN
Tot oordelen bevoegd G. KNIGGE
Waarom het ne bis in idem van art. 68 lid 1 Sr vrijwel niet meer wordt toegepast H.G.M. KRABBE
De opzet van het opzet N.J.M. KWAKMAN
De rol van het slachtoffer bij het ICC bekeken vanuit het perspectief van sociale rechtvaardigheid J.B.J. VAN DER LEIJ
Toerekeningsvatbaarheid en de vraag naar het kwaad, A.W.M. MOOIJ
Straffen en verplichtingen Herkansing voor de taakstraf als voorwaarde? J. A. NIJBOER
Het terugdringen van hoger beroep in strafzaken H.M. OTTE
Uren, dagen, maanden, jaren Een essay over de TBS-longstay als deel van het geheel B.C.M. RAES
Criteria voor toerekening J.M. REIJNTJES
Hoge bomen vangen (nog) geen wind Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers,vervolgbaarheid van publiekrechtelijke Rechtspersonen en de positie van de minister van Justitie E. SIKKEMA 
De voortzetting van de voorlopige hechtenis ex art. 75 Sv E.F. STAMHUIS
Tirannie en territoir G.A.M. STRIJARDS
Detentie, tussen politiek en praktijk J.J.J. TULKENS
Strafrechtersrecht: rechtersregelingen in het strafprocesF. VELLINGA-SCHOOTSTRA
De positie van de verdachte in de cassatiefase anno 2007 W.H. VELLINGA
Enkele opmerkingen over vrijwillig terugtreden bij deelneming H.D. WOLSWIJK