Het veranderende strafrechtelijke sanctiestelsel

€15.00

Een onderzoek naar de meest recente veranderingen in het strafrechtelijke sanctiestelsel en de ontwikkelingen die hieraan ten grondslag liggen
N. Vleeshouwer
Pages: 91 pages
Shipping Weight: 210 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502988

Product Description

Het strafrecht en met name het strafrechtelijke sanctiestelsel is de afgelopen jaren aan veel veranderingen onderhevig geweest. Ook voor de toekomst staan er een aantal veranderingen op de agenda.

Om een handzaam overzicht te geven van deze veranderingen en de ontwikkeling die aan deze veranderingen ten grondslag liggen, heeft een onderzoek plaatsgevonden waarin de volgende onderzoeksvraag centraal stond:
Welke maatschappelijke en/of juridische ontwikkelingen liggen ten grondslag aan de meest recente veranderingen in het strafrechtelijke sanctiestelsel.

Dit rapport biedt een handzaam overzicht van de meest recente veranderingen in het strafrechtelijke sanctiestelsel en de ontwikkelingen die hieraan ten grondslag liggen. Zowel de veranderingen van de afgelopen vijf jaar, als de voorgenomen veranderingen komen aan bod. Zo vindt u in dit rapport onder andere een bespreking van de ISD-maatregelen, de herijking van de strafmaxima, de meerpersoonscellen, de voorwaardelijke invrijheidstelling, thuisdetentie als hoofdstraf en de strafbeschikking.

Het rapport biedt met een korte inleiding in het strafrechtelijke sanctiestelsel, gevolgd door de bespreking van een aantal programma’s die van invloed zijn (geweest) op de meest recente veranderingen in het strafrechtelijke sanctiestelsel.Daarna worden de veranderingen in het strafrechtelijke sanctiestelsel beschreven. Het rapport wordt afgesloten met een slotconclusie waarin antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvraag. Tenslotte volgen een aantal aanbevelingen.